Ga naar content

Wat is de loonsanctie in de WIA?

Tijdens de wachttijd van 104 weken moeten werkgever en werknemer er samen alles aan doen om u weer te laten re-integreren. In principe moet deze re-integratie gericht zijn om een terugkeer naar het eigen werk. Als dit niet mogelijk is, moet gekeken worden naar een re-integratie bij een andere werkgever.

Bij de aanvraag voor een WIA-uitkering kijkt het UWV niet alleen naar de mate van uw arbeidsongeschiktheid, maar wordt ook gekeken of u en uw werkgever wel alle re-integratieverplichtingen zijn nagekomen.

Als het UWV van mening is dat uw werkgever zich onvoldoende ingespannen heeft, dan kan het UWV besluiten om de wachttijd met maximaal nog eens 52 weken te verlengen. Tijdens deze verlenging moet uw werkgever dus uw loon (of tenminste 70% hiervan) blijven doorbetalen. Deze verlening van de loondoorbetalingsverplichting wordt ook wel de loonsanctie genoemd.

Bij het opleggen van deze sanctie geeft het UWV ook aan wat er gedaan kan worden om de re-integratie te verbeteren. Als uw werkgever deze verbeteringen heeft doorgevoerd, kan het UWV gevraagd worden om de loonsanctie te stoppen.

Als u zelf als werknemer van mening bent dat uw werkgever onvoldoende aan re-integratie doet, dan kunt u het UWV vragen om uw werkgever een loonsanctie op te leggen.

Uiteraard heeft uw werkgever het recht om het besluit van de loonsanctie aan te vechten door bezwaar en beroep tegen deze beslissing in te stellen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven