Ga naar content

Wat is de WIA eigenlijk?

De WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA is een regeling voor arbeidsongeschikten en vervangt de WAO. Als u na 1 januari 2004 ziek bent geworden, kunt u na 2 jaar arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Uitgangspunt van de WIA is dat u zoveel werkt als u kunt. Ofwel: ‘Het gaat niet om wat u niet meer kunt, maar om wat u nog wel kunt.’ Met financiële prikkels wil de overheid arbeidsongeschikten stimuleren om (gedeeltelijk) aan het werk te blijven of te komen.

Twee WIA-regelingen

De WIA bestaat eigenlijk uit twee verschillende regelingen:

  1. De WGA, de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze regeling is bedoeld voor mensen die na twee jaar arbeidsongeschiktheid voor een deel nog in staat zijn om te werken.
  2. De IVA, de regeling Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten. Deze regeling is bedoeld voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en waarbij de kans op herstel erg klein is.

WIA is opvolger van WAO

De WIA vervangt de vroegere WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). De WAO is echter niet volledig afgeschaft. Voor mensen die al een WAO-uitkering hadden, blijft de WAO gewoon bestaan.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven