Hoogte en duur van de IOAW-uitkering

Terug naar overzicht

Hoogte en duur van de IOAW-uitkering

De IOAW-uitkering vult uw (gezins)inkomen aan tot het bijstandsniveau. De hoogte van de IOAW-uitkering is afhankelijk van uw gezinssamenstelling. Zo krijgt een echtpaar bijvoorbeeld een hogere uitkering dan een alleenstaande.

Als u verder geen inkomsten heeft waarmee de gemeente rekening mee moet houden, dan heeft u recht op de volgende maandbedragen (inclusief vakantietoeslag):

  • voor gehuwden/samenwonenden (beide 21 jaar of ouder): 100% van het netto minimumloon
  • voor alleenstaande ouders: 90% van het netto minimumloon
  • voor alleenstaanden: 70% van het netto minimumloon

Hierop is een uitzondering. Die uitzondering geldt voor de situatie dat u werkloos bent geworden uit een parttime baan en een WW-uitkering hebt ontvangen die samen met de toeslag op grond van de Toeslagenwet onder het voor u geldende mimimum zat. In dat geval zal de IOAW-uitkering niet hoger zijn dan de WW en de toeslag. Mogelijk hebt u dan nog wel recht op een aanvullende bijstandsuitkering. 

Duur van de IOAW-uitkering

De IOAW-uitkering loopt maximaal tot de dag waarop u 65 jaar wordt. Daarna heeft u namelijk recht op een AOW-uitkering.

Recht op vakantiegeld?

U heeft recht op 8% vakantiegeld op de betaalde uitkering. Het vakantiegeld wordt eenmaal per jaar in de maand mei uitbetaald. Als uw IOAW-uitkering eindigt, volgt de betaling bij de beëindiging van de uitkering.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

  • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
  • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

  1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
  2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
  3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag