Ga naar content

AOW en zorgregeling

Vanaf 1 januari 2007 geldt een aparte regeling voor mensen met een AOW-uitkering die hulpbehoevend zijn. Voor die mensen wordt het AOW-pensioen op alleenstaande niveau (1.057,11 euro bruto) niet gekort tot een AOW-pensioen op samenwonenden niveau (735,75 euro bruto).

Mogelijk bent u hulpbehoevend een heeft u dagelijks hulp nodig in uw verzorging. Dat kan aanleiding voor bijvoorbeeld een goede vriend zijn om bij u in huis te komen wonen. Dit zou weer tot gevolg kunnen hebben dat er volgens de Sociale Verzekeringsbank sprake is van een gezamenlijke huishouding waardoor uw AOW-uitkering lager uitpakt.

De zorgregeling regelt dat u uw alleenstaandenpensioen behoudt onder de navolgende voorwaarden:

  • U bent hulpbehoevend
  • U bent beiden al 65 jaar of ouder
  • U houdt beiden uw eigen woning aan en betaalt vaste lasten door
  • De behoefte aan verzorging is de reden om samen te gaan wonen

Wanneer ben ik hulpbehoevend voor de AOW?

U bent hulpbehoevend als u niet langer meer voor u zelf kunt zorgen. U kunt zichzelf bijvoorbeeld niet meer wassen, douchen, aankleden, eten of u heeft voortdurend toezicht nodig. Het moet dan gaan om een situatie die naar verwachting minimaal twee jaar duurt.

Om te bepalen of u hulpbehoevend bent, maakt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gebruik van een organisatie die bekend staat onder de naam ClientFirst. Als u denkt voor de zorgregeling in aanmerking te komen dan kunt u een aanmeldingsformulier opvragen bij de SVB in uw regio.

Dat hoeft niet als er al een zogenaamde AWBZ indicatie is. Dit moet een indicatie zijn voor langdurig verblijf in een verpleegtehuis. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft een dergelijke indicatie af. U stuurt dan een kopie van het indicatiebesluit samen met het verzoek om voor de zorgregeling in aanmerking te komen naar de SVB.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven