Ga naar content

Hoe en wanneer vraag ik een AOW-uitkering aan?

Iedereen die staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) krijgt ongeveer zes maanden voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd een formulier toegezonden om een AOW-pensioen aan te vragen.

Dat formulier moet u ongeveer drie maanden voordat u 65 wordt terugsturen naar de SVB in uw regio. U kunt een aanvraagformulier ook zelf ophalen. Ook kunt u via internet een AOW aanvragen. Hiervoor heeft u wel een DigiD nodig, een systeem waarmee de overheid op het internet uw identiteit kan controleren.

Als u in het buitenland woont, is het verstandig om het AOW-pensioen bij voorkeur een jaar voordat u 65 jaar wordt aan te vragen zodat de SVB voldoende tijd heeft om bij verschillende instanties gegevens op te vragen.

Als u pas uw AOW-pensioen aanvraagt als u inmiddels 66 jaar (of ouder) bent, dan krijgt u in principe uw AOW-pensioen maximaal met een jaar terugwerkende kracht. Alleen in zeer bijzondere gevallen is de terugwerkende kracht meer dan een jaar.

Bezwaar maken tegen beslissing over uw AOW

Als u het niet eens bent met een beslissing van de Sociale Verzekeringsbank over (de hoogte van) uw AOW, dan is het belangrijk dat u binnen zes weken na de verzending van de beslissing van de Sociale Verzekeringsbank schriftelijk bezwaar maakt.

Door uw bezwaar zal de SVB haar beslissing opnieuw moeten heroverwegen. Handhaaft de SVB haar beslissing, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel is vervolgens ook nog hoger beroep mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven