Ga naar content

AOW voor gehuwden, geregistreerd partners en samenwonenden

Voor de AOW worden gehuwden, geregistreerde partners en samenwonenden gelijkgesteld. Als u tot deze categorie behoort is er sprake van een gezamenlijke huishouding. Elke partner ontvangt dan 859,55 euro bruto per maand, gezamenlijk ontvangt u dan 1.719,10 euro bruto per maand.

 

Inkomen uit arbeid

Met inkomen uit arbeid wordt het loon van uw jongere partner bedoeld of de inkomsten die hij of zij als zelfstandig ondernemer ontvangt. Dit inkomen uit arbeid wordt niet volledig van de toeslag afgetrokken. Een deel van dit inkomen wordt namelijk vrijgesteld. Dit deel is gelijk aan 212,40 euro plus 1/3 deel van de inkomsten die daar eventueel bovenuit gaan.

Als het inkomen van uw jongere partner meer bedraagt dan 1.264,64  euro bruto per maand, dan komt u helemaal niet meer in aanmerking voor een toeslag.

Een voorbeeld.

Jan is 65 jaar. Zijn vrouw Jacqueline is 55 jaar. Zij verdient 1.000 euro bruto per maand. Van dit inkomen wordt 212,40 + 1/3e deel van de inkomsten daarboven vrijgesteld. Dit is samen een bedrag van 474,93 euro. De rest, 525,07 euro wordt in mindering gebracht op de toeslag van 701,49 euro bruto. Jan heeft dus recht op een aanvullende toeslag van 176,42 euro bruto.

Inkomen in verband met arbeid

Inkomen in verband met arbeid wordt volledig van de toeslag afgetrokken. Het gaat hier om een eventuele:

  • Ziektewetuitkering
  • WW-uitkering
  • WAO-uitkering
  • WIA-uitkering
  • VUT-uitkering
  • Nabestaandenpensioen
  • Soortgelijke buitenlandse uitkeringen

 

Wat gebeurt er als mijn jongere partner niet volledig verzekerd is?

Als uw partner een aantal jaren niet voor de AOW verzekerd is geweest, wordt uw partner voor elk jaar dat hij of zij niet verzekerd was, gekort op zijn of haar AOW-uitkering met 2%. Als uw jongere partner ook nog een inkomen heeft, is er sprake van een samenloop van kortingen.

In dat geval zal eerst het partnerinkomen op uw toeslag worden gekort. Daarna zal op de resterende toeslag de korting worden toegepast voor niet-verzekerde jaren.

Een voorbeeld.

Jan is 65 jaar. Zijn vrouw Jacqueline is 55 jaar en heeft 10 jaar in het buitenland gewoond. In deze periode is zij niet voor de AOW verzekerd geweest.

Jacqueline verdient 1.000 euro bruto per maand. Van deze inkomsten wordt 212,40 + 1/3e over het meerdere vrijgelaten. Dit is dus een bedrag van in totaal 474,93 euro. De rest, 525,07 euro wordt in mindering gebracht op de toeslag van 701,49 euro bruto.

Jan zou dan normaal gesproken recht hebben op een aanvullende toeslag van 176,42 euro bruto. Vanwege de buitenlandjaren van Jacqueline zal vervolgens nog een korting van 20% (10 jaar x 2%) worden toegepast. De uiteindelijke toeslag van Jan bedraagt dan dus 141,14 bruto per maand.

Toeslag 2011

Het kabinet heeft plannen om de AOW-toeslag vanaf januari 2011 met 8% te verlagen. Dit geldt voor iedereen met een toeslag, tenzij het totale gezinsinkomen minder is dan 20.000 euro per jaar. Het kabinet heeft dit nog niet besloten en ook de Tweede Kamer moet hier dan nog over beslissen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven