fbpx
Ga naar content

Wanneer heb ik recht op een WGA-vervolguitkering?

Er zijn 3 verschillende WGA-uitkeringen:

De vervolguitkering is een WGA-uitkering waar u recht op kunt hebben na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering. U heeft recht op een vervolguitkering als u:

  • gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en minder verdient dan 50% van het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige van UWV nog kunt verdienen (uw zogenaamde restverdiencapaciteit), of
  • u niet voldoet aan de zogenaamde wekeneis. Dat wil zeggen dat u in 36 weken voor uw eerste ziektedag gedurende tenminste 26 weken gewerkt moet hebben.

De vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon. Er wordt niet meer direct rekening gehouden met wat u vroeger verdiende.

Hoogte van de WGA-vervolguitkering

De vervolguitkering is een percentage van het geldende minimumloon. De hoogte van het percentage is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid. Wanneer uw oude loon lager lag dan het minimumloon, wordt het uitkeringspercentage gekoppeld aan dit lagere loon.

Hoogte WGA-vervolguitkering

 WIA arbeidsongeschiktheidspercentage  WGA-vervolguitkering
 0-35  0
 35-45  28% van het minimumloon
 45-55  35% van het minimumloon
 55-65  42% van het minimumloon
 65-80  50,75% van het minimumloon

Hoe lang heb ik recht op een WGA-vervolguitkering?

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijft, kunt u de WGA-vervolguitkering blijven ontvangen totdat u 65 jaar wordt. Als u meer dan 50% gaat verdienen van uw restcapaciteit, dan komt u in aanmerking voor een WGA-loonaanvulling.

Wanneer u een baan vindt waarmee u 65% of meer van uw oude loon verdient, eindigt de uitkering.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven