praktijkvoorbeelden

Terug naar overzicht

Bezwaartermijn student vangt aan op moment van elektronische verzending van bericht door DUO

Fatima heeft op de website "Mijn DUO" de keus gemaakt om haar berichten studiefinanciering elektronisch te ontvangen. De berichten worden dan in principe niet langer per reguliere post aan haar verzonden. Ze kunnen worden geraadpleegd op de website "Mijn DUO".

Zodra een nieuw bericht klaar staat, wordt Fatima hierop geattendeerd door middel van een e-mailbericht aan het door haar opgegeven e-mailadres. Als het e-mailbericht na meerdere pogingen onbestelbaar retour komt, wordt de Fatima, conform de algemene voorwaarden die de DUO hanteert, als onvoldoende bereikbaar langs deze weg beschouwd. Dat betekent dat het bericht binnen drie weken na de elektronische verzending alsnog per gewone post aan haar wordt verzonden. Fatima ontvangt het bericht per post. Ze gaat er van uit dat zij de gelegenheid heeft om binnen zes weken na bekendmaking van het bericht per post, bezwaar te maken (de wettelijke termijn). Ze maakt bezwaar binnen deze termijn.

De rechtbank komt tot de conclusie dat haar bezwaar niet ontvankelijk is omdat de bezwaartermijn inmiddels is verstreken. De rechtbank stelt vast dat de bezwaartermijn in dit soort gevallen aanvangt op het moment van de elektronische verzending, in casu drie weken eerder.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

  • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
  • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

  1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
  2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
  3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag