Ga naar content

Ingangsdatum en betaaldatum AOW

Uw AOW-uitkering gaat in op de dag waarop u 65 jaar wordt. Op die datum eindigen ook uw eventuele andere uitkeringen, zoals de WAO, WIA, WW, of ANW.

De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat uw AOW-uitkering maandelijks aan u uitbetaald wordt. Ook heeft u recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt eenmaal per jaar door de SVB uitbetaald in de maand mei.

Overlijdensuitkering

Als u komt te overlijden, hebben uw nabestaanden recht op de overlijdensuitkering. Deze bedraagt één maand AOW-pensioen, zonder toeslag maar met vakantietoeslag. Op deze uitkering wordt geen loonheffing ingehouden.

Rechthebbende is allereerst uw partner. Is die er niet, dan komt de overijdensuitkering toe aan uw minderjarige kinderen. Als u ook geen minderjarige kinderen (meer) heeft, dan komt de overlijdensuitkering toe aan degene met wie u samenwoonde en voor wie u meer dan de helft in het levensonderhoud voorzag.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven