fbpx
Ga naar content

Afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als u als zelfstandige een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een particuliere verzekeringsmaatschappij overweegt, is het verstandig om bij een aantal zaken stil te staan.

Aanvraagformulier voor arbeidsongeschiktheidsverzekering
Voor het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vult u een aanvraagformulier in. De vragen op dit formulier moet u naar waarheid beantwoorden. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat de verzekeraar bij ontdekking een beroep doet op verzwijging en u om die reden geen uitkering verstrekt.

Op het aanvraagformulier geeft u aan per welke datum u zich wilt verzekeren. Dit kan zijn per datum invulling en ondertekening van het aanvraagformulier of een toekomstige datum.

Eerstejaarsrisico bij arbeidsongeschiktheid
Op het aanvraagformulier geeft u aan wat u precies wilt verzekeren en voor welk bedrag. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen het eerste jaar van ziekte te verzekeren (het zogenaamde eerstejaarsrisico). Enkele jaren geleden gebeurde dit regelmatig omdat de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) vanaf het tweede jaar een uitkering verschafte. Nu de WAZ per 1 augustus 2004 afgeschaft is, is het verstandig om na te gaan of u enkel dit eerstejaarsrisico wilt verzekeren.

U kunt kiezen voor een verzekering waarbij uw beroep is verzekerd. De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert dan uit als u arbeidsongeschikt wordt voor uw eigen beroep. Een andere mogelijkheid is dat u kiest voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor passende arbeid. In dat geval heeft u alleen recht op een uitkering als u niet alleen arbeidsongeschikt wordt voor uw eigen beroep, maar ook voor ander passend werk.

Een voorbeeld.
Rogier werkt als zelfstandige en is advocaat. Hij sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af gebaseerd op een dekking bij arbeidsongeschiktheid voor passende arbeid. Door een ongeval raakt Roger arbeidsongeschikt en is hij nog maar zeer beperkt mobiel. Hij kan zijn beroep als advocaat niet meer uitoefenen omdat hij het reizen naar en van de rechtbank niet meer aan kan. Rogier kan wel als jurist bij een verzekeringsmaatschappij in zijn woonplaats aan de slag. Hiervoor hoeft hij niet te reizen. In loondienst bij de verzekeringsmaatschappij verdient Rogier eenzelfde inkomen als hij voorheen als advocaat verdiende. Omdat Rogier dus geschikt is voor andere passende arbeid en daarmee (ongeveer) eenzelfde inkomen verdient, keert de arbeidsongeschiktheidsverzekering niets uit.

Omdat de premies en dekkingen van de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen sterk uiteen lopen, loont het de moeite om verschillende aanbiedingen te vergelijken voordat u definitief besluit om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Voorlopige dekking bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering
Tijdens de aanvraagprocedure bent u nog niet verzekerd. Ook niet als u op het aanvraagformulier hebt ingevuld dat de verzekering onmiddellijk moet ingaan. Een verzekeraar kan u zogenaamde voorlopige dekking verlenen tijdens de acceptatieprocedure. Dit gebeurt dan als extra service of uit concurrentie overwegingen. Een verzekeraar is niet verplicht om u voorlopige dekking te verlenen.

Als u voorlopige dekking hebt gekregen, dan bent u in bepaalde gevallen wel verzekerd tegen het risico van arbeidsongeschiktheid tijdens de acceptatieprocedure. In de polisvoorwaarden staat precies in welke gevallen u bent gedekt tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.

Er geldt meestal een bepaalde termijn waarvoor voorlopige dekking wordt verleend, bijvoorbeeld 30 dagen. De acceptatieprocedure kan langer duren, bijvoorbeeld omdat u bezwaar maakt tegen een keuring. Houd er dan rekening mee dat u na het verstrijken van de periode van voorlopige dekking niet meer verzekerd bent.

Als de verzekeraar u voorlopige dekking heeft verleend en uw aanvraag wordt uiteindelijk geaccepteerd, dan gaat de verzekering in op de door u aangegeven datum.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven