fbpx
Ga naar content

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering een schadeverzekering of een sommenverzekering?

Een schadeverzekering vergoedt de schade die u als verzekerd lijdt. U mag daarbij niet in een voordeliger positie raken dan voorafgaand aan het betreffende voorval.

Een voorbeeld.
U heeft uw woning verzekerd voor 300.000 euro. Door een brand wordt uw woning totaal verwoest. Een schade-expert stelt vast dat de schade aan uw woning 275.000 euro bedraagt. U krijgt van uw brandverzekeraar 275.000 euro uitgekeerd.

Bij een sommenverzekering ligt dit anders. Bij een sommenverzekering wordt een vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd ongeacht de vraag of u als verzekerde schade lijdt of niet. Bij een sommenverzekering kan en mag de verzekerde dus wel in een voordeliger positie raken.

Nog een voorbeeld.
U sluit een ongevallenverzekering af. In de polisvoorwaarden is geregeld dat u bij volledige blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval een bedrag ontvangt van 100.000 euro. Dit bedrag staat dus los van de werkelijke schade die u lijdt door een dergelijk ongeval.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering een schadeverzekering of een sommenverzekering?
Over deze vraag is jarenlang geprocedeerd. Uit een aantal uitspraken van gerechtshoven in Nederland kan de conclusie getrokken worden dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering meestal een sommenverzekering is.

Toch blijft het erg belangrijk om na te gaan wat uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar hierover in de polisvoorwaarden heeft opgenomen. Laat dit zonodig door een specialist uitzoeken. Het verschil tussen een schadeverzekering en een sommenverzekering kan namelijk het verschil bepalen tussen wel of geen uitkering als u op enig moment arbeidsongeschikt raakt.

Modelpolisvoorwaarden voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Om duidelijker te maken of een bepaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering een schade- of een sommenverzekering is, heeft het Verbond van Verzekeraars twee modelpolisvoorwaarden opgesteld:

  • een model schadeverzekering
  • een model sommenverzekering

Het is belangrijk om na te gaan in welke categorie uw arbeidsongeschiktheidsverzekering valt.

Een voorbeeld.
Stel u raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Maar u slaagt er na enige tijd toch in om uw bedrijf draaiende te houden. Als daardoor uw inkomen op peil blijft, lijdt u in financiële zin geen schade. Bij een schadeverzekering krijgt u in die situatie geen uitkering. Er is namelijk geen verlies van inkomen en dus geen schade die vergoed moet worden.

Had u echter een sommenverzekering afgesloten, dan zou de verzekeringsmaatschappij wel tot uitkering moeten overgaan. Bij een sommenverzekering gaat het namelijk alleen om de vraag of u arbeidsongeschikt bent geworden en niet om de vraag hoeveel schade u lijdt.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven