fbpx
Ga naar content

Arbeidsongeschiktheidsverzekering en bedrijfsbeëindiging of faillissement

Als u uw bedrijf verkoopt of uw beroep staakt, dan moet u dit melden aan uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Er is dan namelijk sprake van een veranderende omstandigheid. Als u geen ander bedrijf of beroep hebt, dan kan de verzekeraar zich op het standpunt stellen dat er geen verzekerbaar belang meer is. De polis wordt dan beëindigd.

Als u in een ander bedrijf of beroep gaat werken, dan zal de verzekeraar nagaan of hij de verzekeringsovereenkomst wil voortzetten of niet of onder andere voorwaarden.

Faillissement en arbeidsongeschiktheidsverzekering
Als u of uw onderneming failliet gaat en u heeft een zogenaamde arbeidsongeschiktheids-schadeverzekering, dan is er bij faillissement geen verzekerbaar belang meer. Vanwege het faillissement zal de verzekeraar de polis beëindigen. Raakt u vervolgens arbeidsongeschikt, dan is er geen polis en dus geen dekking meer.

Sommen- of schadeverzekering?
Gaat u failliet en u hebt een arbeidsongeschiktheids-sommenverzekering, dan is het faillissement niet van invloed. Bij een sommenverzekering hoeft er immers geen verzekerbaar belang te zijn. U hebt een bepaalde som verzekerd tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.

Bij een sommenverzekering hoeft u geen schade te leiden. Een faillissement is dus niet van invloed op uw arbeidsongeschiktheids-sommenverzekering. Raakt u na faillissement arbeidsongeschikt, dan hebt u recht op uitkering.
Als u arbeidsongeschikt raakt en daarna gaat uw bedrijf failliet, dan behoudt u uw recht op de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit zelfde geldt als u vanwege uw arbeidsongeschiktheid uw bedrijf moet staken of verkopen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven