fbpx
Ga naar content

Polisblad en voorwaarden van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering is een overeenkomst tussen twee partijen: u en de verzekeringsmaatschappij. Deze overeenkomst wordt vastgelegd in een document, ook wel de polis genoemd. Het polisblad is een belangrijk document en uw bewijs dat er sprake is van een verzekeringsovereenkomst. Op het polisblad staan meestal de volgende gegevens: 

  • ingangsdatum
  • wachttijd
  • einddatum
  • de zogenaamde rubrieken (categorieën) die verzekerd zijn
  • verzekerd bedrag
  • indexering
  • premie
  • polisvoorwaarden
  • clausules

Polisvoorwaarden en clausules
In de polisvoorwaarden staat precies omschreven wat u hebt verzekerd. Ook staan in de polisvoorwaarden de rechten en plichten van beide partijen. De polisvoorwaarden van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering gelden ook voor verzekeringsovereenkomsten die de verzekeraar met andere verzekerden sluit. Daarom zijn de polisvoorwaarden algemeen geformuleerd.

Verzekeringsclausules
Clausules zijn bijzondere voorwaarden die specifiek voor u gelden. In een clausule kan bijvoorbeeld een bepaald risico worden uitgesloten, bijvoorbeeld de clausule dat psychische klachten zijn uitgesloten. Als een dergelijke clausule in uw polis staat en u raakt arbeidsongeschikt door psychische klachten, dan hebt u geen recht op uitkering.

Beperking of uitsluiting van dekking
Een beperking of uitsluiting van de dekking kan zich in verschillende vormen voordoen, bijvoorbeeld in een clausule, in een premieopslag, in een langere wachttijd dan gebruikelijk, in een beperking in de uitkeringsduur, door geen premievrijstelling te verlenen bij arbeidsongeschiktheid of door een combinatie hiervan.

Eerstejaarsrisico en na-eerstejaarsrisico
Oudere polisvoorwaarden maken veelal onderscheid in dekking tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid en de periode daarna. Dit verschil is ontstaan omdat er vroeger voor zelfstandigen na 52 weken recht bestond op een uitkering van de overheid. De inkomensterugval tijdens de eerste 52 weken was daardoor groter dan daarna.

Het bedrag dat op de arbeidsongeschiktheidsverzekering werd verzekerd, werd daarom tijdens het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid hoger gesteld dan het verzekerd bedrag vanaf jaar twee van de arbeidsongeschiktheid.

Met de afschaffing van de WAZ per 1 augustus 2004 is de reden om onderscheid te maken tussen het eerstejaarsrisico en het na-eerstejaarsrisico komen te vervallen. In nieuwe polisvoorwaarden wordt dit onderscheid vaak niet meer gemaakt.

Hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering
In de polisvoorwaarden staat welke uitkering u krijgt als u arbeidsongeschikt zou raken. Er zijn vele mogelijkheden. De volgende staffel is een veel voorkomende mogelijkheid:

Mate van arbeidsongeschiktheid 

Hoogte van de uitkering
in percentage van de
verzekerde rente  

 25-35%  30%
 35-45%  40%
 45-55%  50%
 55-65%  60%
 65-80%   75%
 80-100%  100%

Er zijn ook polisvoorwaarden die boven een bepaalde drempel recht op uitkering geven. Er zijn bijvoorbeeld verzekeringsvormen waarbij u meer dan 45% arbeidsongeschikt moet zijn om recht te hebben op een (gedeeltelijke) uitkering.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven