fbpx
Ga naar content

Discriminatie bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Een verzekeraar mag bij de beslissing om uw aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering te accepteren, niet discrimineren, bijvoorbeeld op basis van geslacht. Als u van mening bent dat er in uw geval wel sprake is geweest van discriminatie, dan kunt u hierover een klacht indienen bij het College voor de rechten van de mens.

Als dit College uw klacht gegrond verklaard, is de kans groot dat de verzekeraar deze uitspraak vrijwillig zal opvolgen. Is dat niet het geval, dan maakt u met de uitspraak van het College in de hand een goede kans bij een rechter.

Discriminatie van vrouwen bij zwangerschap en bevalling?
Tot 1 augustus 2004 waren vrouwelijke ondernemers van overheidswege verzekerd van een uitkering bij zwangerschap en bevalling. Deze wettelijke regeling is per 1 augustus 2004 afgeschaft en sindsdien bleek dat veel verzekeraars een veel langere wachttijd hanteerden voor vrouwen die aanspraak maken op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

Er is in de afgelopen jaren uitvoerig geprocedeerd over de vraag of hier sprake was van discriminatoir handelen van verzekeringsmaatschappijen, maar per 4 juni 2008 is er weer een nieuwe zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen.

Zwangerschaps- en bevallingsuitkering op grond van Wet Arbeid en Zorg
Per 4 juni 2008 hebben vrouwen op grond van de Wet Arbeid en Zorg recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De duur van de uitkering is 16 weken. De zwangerschapsuitkering vangt aan zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot de datum van bevalling. De bevallingsuitkering gaat in op de dag na de bevalling en duurt tien weken of zoveel dagen langer als dat de zwangerschapsuitkering minder dan zes weken duurde. U vraagt de uitkering aan bij het UWV.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven