Ga naar content

Uitkeringen & sociale zekerheid: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Wat kan ik doen als mijn aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt afgewezen?

De verzekeraar is niet verplicht om uw aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering te accepteren. In Nederland geldt namelijk het uitgangspunt van contractsvrijheid. Een verzekeraar mag besluiten om uw aanvraag af te wijzen. De verzekeraar heeft de vrijheid om een eigen acceptatiebeleid te voeren.

Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering en gezondheidsverklaring

Bij de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zit meestal een formulier met vragen over uw gezondheid. Deze vragen stelt de verzekeringsmaatschappij om in te kunnen schatten hoe groot het risico is dat u arbeidsongeschikt raakt.

Lees verder

Bijstandsuitkering en beslag

Het komt regelmatig voor dat mensen met een bijstandsuitkering schulden hebben. Als deze schulden niet tijdig worden afgelost, kan de schuldeiser besluiten om beslag te laten leggen op de bijstandsuitkering.

Lees verder

Verschillende vormen van bijstand

Er zijn drie vormen van bijstand: bijstand om niet (u hoeft de bijstand niet terug te betalen), bijstand in de vorm van een geldlening en bijstand in natura.

Lees verder

Bijstand en langdurigheidstoeslag

Als u langdurig een uitkering of een inkomen hebt op het minimumniveau dan komt u langzaam maar zeker in een steeds moeilijkere financiële situatie. Daarvoor is de langdurigheidstoeslag in het leven geroepen.

Lees verder

Bijstand voor bijzondere groepen mensen

Er zijn een aantal groepen mensen die onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Het gaat dan om...

Lees verder

Verplichtingen in de bijstand: meewerken aan huisbezoek

U bent in een aantal gevallen verplicht om uw medewerking te verlenen aan de gemeente. U moet daarbij denken aan...

Lees verder

Verplichtingen in de bijstand: de arbeidsplicht

Iedereen van 18 tot 65 jaar met een bijstandsuitkering is verplicht om naar werk te zoeken en werk te aanvaarden. Er geldt alleen een uitzondering voor de alleenstaande ouder met een kind jonger dan vijf jaar.

Lees verder

Verplichtingen in de bijstand: de inlichtingenplicht

De inlichtingenplicht houdt in dat u de gemeente moet informeren over alles wat van belang kan zijn voor het recht op uw uitkering. Daarmee is de inlichtingenplicht een van de belangrijkste plichten.

Lees verder

Verplichtingen voor bijstandsgerechtigden

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt of ontvangt, moet u zich houden aan een flink aantal verplichtingen. U doet er goed aan deze verplichtingen na te leven. Doet u dat niet, dan kan de gemeente uw bijstandsuitkering tijdelijk verlagen of beëindigen.

Lees verder

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven