Ga naar content

Wat kan ik doen als mijn aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt afgewezen?

De verzekeraar is niet verplicht om uw aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering te accepteren. In Nederland geldt namelijk het uitgangspunt van contractsvrijheid. Een verzekeraar mag besluiten om uw aanvraag af te wijzen. De verzekeraar heeft de vrijheid om een eigen acceptatiebeleid te voeren.

Maar als de verzekeraar uw aanvraag om medische redenen afwijst, dan heeft u volgens het Protocol Verzekeringskeuringen en de Wet op de Medische Keuringen recht op een herkeuring. Voor de herkeuring kunt u nieuwe medische gegevens aandragen. U kunt ook een nieuw medisch onderzoek door een andere arts vragen.

De medisch adviseur is verplicht om alle nieuwe medische informatie bij zijn herbeoordeling te betrekken. De kosten van de herkeuring zijn voor rekening van de verzekeraar. De verzekeraar kan u wel om een bijdrage in de kosten vragen. In dat geval moet de hoogte van deze bijdrage redelijk zijn en in verhouding staan tot de werkelijke herkeuringskosten.

Als de verzekeraar aan u om een bijdrage in de herkeuringskosten zou vragen, vraag dan altijd om opgave van de werkelijke keuringskosten. Als u meent dat de verzekeraar een te hoge bijdrage van u verlangt, dan kunt u de bemiddeling inroepen van de Ombudsman Financiële Dienstverlening.

Premieopslag en beperkende voorwaarden
De verzekeraar kan op basis van zijn inschatting van het risico beperkende voorwaarden stellen. U moet daarbij denken aan een hogere premie, het uitsluiten van bepaalde ziektes, een langere wachttijd, beperking van de uitkeringsduur, geen premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of een combinatie hiervan. Ook als er beperkende voorwaarden worden gesteld, kunt u vragen om een herkeuring.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven