Ga naar content

Uitkeringen & sociale zekerheid: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering en bedrijfsbeëindiging of faillissement

Als u uw bedrijf verkoopt of uw beroep staakt, dan moet u dit melden aan uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Er is dan namelijk sprake van een veranderende omstandigheid. Als u geen ander bedrijf of beroep hebt, dan kan de verzekeraar zich op het standpunt stellen dat er geen verzekerbaar belang meer is.

Lees verder

Wanneer ben ik arbeidsongeschikt volgens de polisvoorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar?

In oudere polisvoorwaarden waarin onderscheid wordt gemaakt tussen het eerstejaarsrisico en het na-eerstejaarsrisico wordt vaak ook een andere definitie gehanteerd tussen arbeidsongeschiktheid tijdens het eerste jaar en voor de periode daarna.

Lees verder

Klachten over de afhandeling van uw arbeidsongeschiktheidsclaim

Voordat u ergens een klacht indient, is het belangrijk dat u goed nadenkt over het doel van uw klacht en de kans op succes. Heeft een klacht überhaupt zin? Zal dit tot een oplossing leiden? Bij welke instantie kan het beste geklaagd worden?

Lees verder

Definitieve beoordeling van uw arbeidsongeschiktheidsclaim

Als u zich arbeidsongeschikt meldt bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, kan de verzekeraar verlangen dat u een medische keuring ondergaat bij een onafhankelijk arts. Dit gebeurt in eerste instantie vaak door een plaatselijke huisarts, maar niet uw eigen huisarts.

Lees verder

Wat is een medische machtiging?

Iedere arts heeft een beroepsgeheim. Dit betekent dat hij geen medische informatie over u aan derden mag geven. Een arts mag alleen informatie aan derden geven als u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Lees verder

Melden van arbeidsongeschiktheid bij verzekeraar

Als u ziek wordt en daardoor niet kunt werken, dan moet u dit melden bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Dit hoeft uiteraard niet bij een klein griepje. Over een dergelijk korte periode van arbeidsongeschiktheid heeft u vanwege de wachttijd waarschijnlijk toch geen recht op een uitkering. Maar...

Lees verder

Arbeidsongeschikt raken als gevolg van een ongeval

Als u door een ongeval arbeidsongeschikt raakt, dan kunt u uw schade verhalen op degene die aansprakelijk is voor het ongeval. De aansprakelijke partij moet al uw schade vergoeden, dus ook uw verlies van inkomen.

Lees verder

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering een schadeverzekering of een sommenverzekering?

Een schadeverzekering vergoedt de schade die u als verzekerd lijdt. U mag daarbij niet in een voordeliger positie raken dan voorafgaand aan het betreffende voorval.

Lees verder

Polisblad en voorwaarden van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering is een overeenkomst tussen twee partijen: u en de verzekeringsmaatschappij. Deze overeenkomst wordt vastgelegd in een document, ook wel de polis genoemd. Het polisblad is een belangrijk document en uw bewijs dat er sprake is van een verzekeringsovereenkomst.

Lees verder

Discriminatie bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Een verzekeraar mag bij de beslissing om uw aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering te accepteren, niet discrimineren, bijvoorbeeld op basis van geslacht. Als u van mening bent dat er in uw geval wel sprake is geweest van discriminatie, dan kunt u hierover een klacht indienen bij het College voor de rechten van de mens.

Lees verder

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven