Ga naar content

Wat is een medische machtiging?

Iedere arts heeft een beroepsgeheim. Dit betekent dat hij geen medische informatie over u aan derden mag geven. Een arts mag alleen informatie aan derden geven als u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Deze schriftelijke toestemming wordt ook wel de medische machtiging genoemd. De medisch adviseur heeft dus een schriftelijke medische machtiging van u nodig om informatie op te kunnen vragen bij uw arts(en). Zonder deze medische machtiging mag uw huisarts bijvoorbeeld geen informatie over u geven (telefonisch of schriftelijk) aan de medisch adviseur van de verzekeraar.

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten heeft, staat in de polisvoorwaarden dat u verplicht bent om alle informatie te (laten) verstrekken als u een schade meldt. Dit is op zich ook logisch. Als u een beroep doet op de verzekering dan moet de verzekeraar natuurlijk kunnen controleren of uw claim terecht is of niet. In sommige schadeaangifteformulieren staat zelfs voorgedrukt dat u met ondertekening van het formulier ook een medische machtiging geeft aan de medisch adviseur om informatie op te vragen bij uw artsen. Dit is toegestaan.

Een medische machtiging heeft geen onbeperkte duur. Als de medische machtiging verouderd is, dan zal de medisch adviseur aan u kunnen vragen om een nieuwe machtiging af te geven.

Medische machtiging intrekken
U kunt een medische machtiging ook weer intrekken. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Soms kan het verstandig zijn om het verstrekken van medische informatie in eigen hand te houden en om die reden bijvoorbeeld geen medische machtiging af te geven of een eerder gegeven medische machtiging weer in te trekken. U houdt dan meer controle op de exacte gegevens die aan de verzekeraar verstrekt worden.

Overleg met een juridisch adviseur of dit in uw situatie verstandig is.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven