fbpx
Ga naar content

Opmaken (interen) van uw vermogen voor de bijstand

Als u teveel vermogen heeft moet u dat eerst opmaken voordat u bijstand kunt aanvragen. U hoeft uw vermogen niet helemaal op te maken. Als u de grens bereikt van het toegestane vermogen kunt u opnieuw bijstand aanvragen.

Het (gedeeltelijk) opmaken van uw vermogen heet interen. U mag van de gemeente niet te snel interen op uw vermogen. U mag met maximaal anderhalf maal de voor u geldende bijstandsuitkering interen.

Als u een hoge huur heeft, dan kan een deel van deze huurkosten worden meegenomen. Ook eventuele noodzakelijke uitgaven mogen van het vermogen worden afgetrokken. Stel dat uw wasmachine het begeeft, dan mag u een nieuwe kopen. Maar het vervangen van spullen die nog niet zijn afgeschreven is weer niet toegestaan.

Een voorbeeld.

Stel dat de norm voor een alleenstaande 800 euro per maand bedraagt. Dan is het interingsbedrag 1,5 x 800 = 1.200 euro per maand. Stel dat uw vermogen 11.685 euro bedraagt. Uw vermogen is dan 11.686 – 5.685 = 6.000 euro te hoog om in aanmerking te komen voor bijstand.

Dit betekent dat u 6.000 : 1.200 = 5 maanden moet interen op uw vermogen voordat u bijstand kunt aanvragen. Stel dat uw wasmachine en ijskast het in deze 5 maanden begeven, nieuw kosten deze samen 1.200 euro. Dan bedraagt uw interingstermijn 4 maanden.

Wat gebeurt er als ik te snel inteer?

Als u te snel inteert zal de gemeente eerst uitrekenen hoe lang u eigenlijk op uw vermogen had moeten interen. Vervolgens zal de gemeente uw uitkering tijdelijk verlagen of zal de gemeente u een lening verstrekken.

Een voorbeeld.

Stel dat u in het vorige voorbeeld een maand te snel bent ingeteerd. Dan zal de gemeente uw uitkering verlagen met een bepaald bedrag per maand. Stel dat dit 150 euro per maand is. De duur van deze verlaging is dan 1.200 : 150 = 8 maanden. De gemeente kan ook besluiten om u geen bijstand maar een lening te verstrekken voor het bedrag van 1.200 euro. U moet dit bedrag dan aan de gemeente terugbetalen.

Bewijzen van intering op vermogen

De gemeente zal u bewijzen vragen van de intering op uw vermogen. Bewaar daarom uw bankafschriften zorgvuldig en al uw andere bewijzen van uw uitgaven. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de gemeente geen rekening houdt met bepaalde uitgaven, waardoor uw interingstermijn wordt verlengd.

Als uw wasmachine kapot gaat en u koopt een nieuwe, dan zult u moeten bewijzen dat deze wasmachine aan vervanging toe was. U zult dan bijvoorbeeld een rapportje van een de reparateur moeten overleggen waaruit blijkt dat de wasmachine niet meer te repareren was.

Vermogensoverschrijding en geen of slechts gedeeltelijke intering

Soms is er sprake van een vermogensoverschrijding maar kunt u nog niet over het bedrag beschikken. Wat gebeurt er dan? Het meest voorkomende voorbeeld is een erfenis.

Stel dat u een bedrag van 13.685 euro erft. U bent alleenstaand. Uw vermogen is dus 8.000 euro te hoog. U wordt geacht over dit bedrag te kunnen beschikken op het moment van het overlijden van degene van wie u erft. Maar stel dat het nog vier maanden duurt voordat de erfenis op uw bankrekening gestort wordt.

De gemeente zal u over deze periode dan wel een bijstandsuitkering willen verstrekken, maar wel onder de voorwaarde dat u deze uitkering weer terugbetaald. Als uw bijstandsnorm 800 euro bedraagt, gaat het dus om een bedrag van 4 x 800 euro = 3.200 euro. Op het resterende bedrag van 4.800 kunt u dan met 1.200 per maand interen.

Het is in deze situatie in uw belang om de erfenis zo spoedig mogelijk op uw rekening bijgeschreven te krijgen.

Bijstand en eigen woning

Een eigen woning is natuurlijk ook vermogen. Er wordt vaak gesproken van ‘het opeten van uw eigen huis’. Daar wordt mee bedoeld dat een eventuele overwaarde gevolgen heeft voor een bijstandsuitkering.

Een bedrag van 48.000 euro wordt vrijgelaten. Als de overwaarde van uw woning meer bedraagt, dan zal dit surplus door de gemeente als een lening aan u worden verstrekt.

Een voorbeeld.

Jeannette en Mike zijn getrouwd en hebben een eigen woning met een waarde van 200.000 euro. Op de woning rust nog een hypotheekschuld van 100.000 euro. De overwaarde bedraagt dus 100.000 euro.

Jeannette en Mike hebben verder geen vermogen of inkomsten en vragen een bijstandsuitkering aan. De medewerker van de gemeente vertelt hun dat een bedrag van 48.000 euro van de overwaarde vrijgelaten wordt en niet meetelt voor het bepalen van het vermogen. Daarnaast geldt er nog een algemene vermogenvrijstelling van 11.370 euro voor gehuwden. De totale vermogensvrijlating bedraagt dan 59.370 euro. Er blijft dan een vermogen over van 40.630 euro.

Voor dit bedrag wordt dan een lening afgesloten en krijgt de gemeente een tweede hypotheekrecht. Jeannette en Mike krijgen dan van de gemeente maandelijks de voor hen geldende bijstandsnorm in de vorm van een lening.

Stel dat de bijstandsnorm voor Jeannette en Mike 1.300 euro per maand bedraagt en zij geen rente hoeven te betalen (dat moet doorgaans wel). Na 31 maanden hebben Jeannette en Mike dan 31 x 1.300 euro = 40.300 euro ingeteerd. Er resteert dan nog een bedrag van 330 euro. Daarna ontvangen Jeannette en Mike maandelijks weer normale bijstand.

Om voor een geldlening in aanmerking te komen moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U moet de eigenaar van de woning zijn
  • U moet de woning bewonen (woont u niet in de woning dan is dat vermogen en moet u dat (grotendeels) opmaken voordat u bijstand kunt aanvragen)
  • Van u kan in redelijkheid niet worden verlangd dat u de woning verkoopt of er zelf nog een hypotheek bijneemt
  • Het moet gaan om een minimaal bedrag aan bijstand van 1.336,42 euro inclusief vakantietoeslag (per 1 januari 2012)
  • Het vermogen in de woning moet meer zijn dan het bedrag van 48.000 euro

Taxateur stelt waarde van de woning vast

De gemeente wijst een taxateur aan die de woning moet taxeren. Soms kan de WOZ-taxatie worden gebruikt om dat deze pas verricht is. Het voordeel hiervan is dat er voor u geen kosten aan verbonden zijn. Taxatiekosten komen namelijk voor uw rekening. Hebt u geen geld hiervoor, dan kan voor deze kosten bijzondere bijstand worden verstrekt. Ook voor de kosten van een eventueel te vestigen hypotheek kan bijzondere bijstand worden verstrekt.

Hebt u geen overwaarde in uw eigen huis, dan komt u direct voor bijstand in aanmerking.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven