Ga naar content

Wat is bijstand?

Als u zelf op geen enkele manier in staat bent om eigen inkomsten te verkrijgen en u niet in aanmerking komt voor een andere uitkering, kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. De bijstandswet (officieel: Wet werk en bijstand, afgekort WWB) wordt wel het sluitstuk van de sociale zekerheid in Nederland genoemd.

Denk aan de situatie dat u geen geld meer hebt om uw vaste lasten te betalen zoals telefoon, huur, gas, water en elektriciteit. Of u heeft bijvoorbeeld geen geld meer om uw ziektekostenverzekering te betalen of eten en drinken te kopen.

Om in aanmerking te komen voor een bijstanduitkering mag u geen recht hebben op een andere uitkering of regeling waarmee u de kosten voor het levensonderhoud kunt betalen. Heeft u een inkomen of uitkering onder het voor u geldende minimum, dan kunt u wel een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen.

Een voorbeeld.

Sander is 32 jaar en alleenstaand, hij heeft een parttime baan. Hij verdient minder dan 70% van het minimumloon en heeft geen recht op een andere uitkering. Sander kan dan een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. De bijstandsuitkering vult het inkomen van Sander dan aan tot 70% van het minimumloon.

Ook mag u voor de bijstand maar een beperkt bedrag aan spaargeld hebben. Hebt u een eigen huis dan hebt u alleen onder bepaalde voorwaarden recht op een bijstandsuitkering. Kortom, in de bijstand wordt ook gekeken naar uw vermogen. Is dat te hoog dan hebt u geen recht op uitkering. U moet dan eerst dit vermogen opmaken voordat u recht heeft op een uitkering.

In bijstandswet wordt rekening gehouden met inkomen van andere gezinsleden

In de bijstand wordt daarnaast nog rekening gehouden met inkomsten en vermogen van uw partner, dan is dus ook degene met wie u samenwoont. U hoeft dus niet per se getrouwd te zijn. Sinds 1 januari 2012 wordt er ook rekening gehouden met het inkomen van andere bij u inwonende gezinsleden zoals ouders en (meerderjarige) kinderen.

In de bijstandwet staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal, vooral voor jongeren tot 27 jaar. Voor hen geldt de regel dat zij pas in aanmerking komen voor een bijstanduitkering als zij eerst vier weken zelf hebben gezocht naar een opleiding of baan.

Bijstand voor bijzondere kosten (bijzondere bijstand)

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra of hoge kosten kunt betalen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u een inkomen hebt op het minimumniveau. U hoeft dus geen bijstandsuitkering te ontvangen om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Wel wordt er net als in de algemene bijstand gekeken naar uw vermogen en dat van een eventuele partner.

Een voorbeeld.

Rob heeft een Wajong-uitkering. Hij heeft geen recht op bijstand voor de kosten van levensonderhoud. In verband met zijn handicap heeft hij extra kledingslijtage. Dat zijn kosten die hij anders niet zou hebben. Omdat hij een minimuminkomen heeft kan hij voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen.

Nog een voorbeeld.

Arie en Jannie hebben een AOW-pensioen. Door de ziekte van Jannie is het nodig om extra stookkosten te maken. Arie en Jannie kunnen voor deze extra stookkosten bijzondere bijstand aanvragen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven