fbpx
Ga naar content

Heeft het indienen van een klacht tegen het handelen van de uitkeringsinstantie wel nut?

Als u ontevreden bent over de manier waarop u wordt behandeld door een uitkeringsinstantie, zorgverzekeraar of gemeenten dan kunt u bij de betreffende instantie een klacht indienen.

Het indienen van een klacht is over het algemeen wel zinvol omdat:

  • de betreffende instantie kan leren van klachten van uitkeringsgerechtigden en naar aanleiding daarvan zijn gedrag of beleid kan aanpassen. Naar mate meer mensen klachten over hetzelfde onderwerp indienen, neemt de kans op een ander beleid alleen maar toe.
  • bij de rechtbank kunt u vergoeding vragen van de schade die het handelen van een uitkeringsinstantie heeft veroorzaakt. Als uw klacht door de betreffende instantie gegrond is verklaard, zal de rechtbank u eerder een schadevergoeding toekennen.
  • in bepaalde situaties kunt u met het indienen van een klacht net wat meer druk uitoefenen om een uitkeringsinstantie in beweging te krijgen

Let op: Als u van mening bent dat u schade geleden heeft door het handelen van een uitkeringsinstantie, een zorgverzekeraar of een gemeente, neem dan contact op met een deskundige. Een gespecialiseerde advocaat kan u bijvoorbeeld een inschatting geven of het zinvol is om hierover een procedure te voeren.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven