fbpx
Ga naar content

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van een uitkeringsinstantie?

Bezwaarschrift

U kunt bezwaar maken tegen een beslissing van een uitkeringsinstantie door een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift is eigenlijk niets meer dan een goed gemotiveerde brief waarin u aangeeft waarom u het met de beslissing van de uitkeringsinstantie niet eens bent. Zorg ervoor dat in uw bezwaarbrief in elk geval de volgende gegevens worden vermeld:

  • uw naam, adres en woonplaats (en eventueel uw sofinummer/burgerservicenummer) 
  • de beslissing waarmee u het niet eens bent (omschrijf de beslissing, noem daarbij de datum en eventueel het kenmerk)
  • de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing
  • de beslissing die de uitkerende instantie volgens u wél zou moeten nemen
  • uw handtekening

Het is bovendien verstandig om met het bezwaarschrift een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt mee te sturen, dan kan er geen onduidelijkheid zijn tegen welke beslissing u bezwaar maakt.

Let op: het is verstandig om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen. Daarmee kunt u bewijzen dat u het bezwaarschrift (op tijd) heeft verstuurd. Een verzendjournaal van een faxbericht is geen bewijs van verzending. De verzenddatum en tijdstip zijn immers zelf in te stellen op het faxapparaat.

Daarnaast is raadzaam zoveel mogelijk bewijsstukken, die uw standpunt ondersteunen mee te zenden met het bezwaar. Denkt u bijvoorbeeld aan loonstroken, een arbeidsovereenkomst, een verklaring van uw huisarts of andere documenten.

Voorlopig bezwaarschrift

Wanneer u meer tijd nodig heeft om uw bezwaren te onderbouwen, kunt u ook binnen de bezwaartermijn een ‘voorlopig’ bezwaarschrift indienen. Dit is een kort bezwaarschrift. U Het is bedoeld om in elk geval binnen de bezwaartermijn bezwaar aan te tekenen. In dat bezwaarschrift geeft u aan dat u zo spoedig mogelijk uitgebreid zult aangeven waarom u niet eens bent met de beslissing.

U krijgt dan van de uitkeringsinstantie een termijn waarbinnen u de redenen (de ‘gronden’) van het bezwaarschrift uiterlijk moet indienen. Meestal is deze termijn vier weken.

Let op: u mag zelf (voorlopig) bezwaar aantekenen. Toch is het vaak raadzaam een advocaat of een andere professioneel rechtshulpverlener in te schakelen. Een professional weet meestal beter welke argumenten tot een succesvol bezwaar kunnen leiden.

Model bezwaarschrift

Een bezwaarschrift hoeft geen speciale vorm te hebben, maar kan gewoon als brief verzonden worden. Om u op weg te helpen hebben een aantal uitkeringsinstanties een soort modelbezwaarschrift ontwikkeld dat u kunt gebruiken. Zo treft u op de websites van het UWV en de SVB modelbezwaarschriften aan. Onder ‘downloads‘ vindt u ook op onze site een algemeen model van een bezwaarschrift aan.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven