fbpx
Ga naar content

Hoe verloopt een spoedprocedure over mijn uitkering?

Uw verzoek aan de rechtbank voor het treffen van een zogenaamde voorlopige voorziening moet schriftelijk in de vorm van een verzoekschrift worden aangevraagd. Dit verzoekschrift moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:

  • persoonsgegevens zoals uw naam en adres
  • een kopie van de beslissing van de uitkeringsinstantie waarmee u het niet eens bent
  • een kopie van uw bezwaar- of beroepschrift
  • uw motivatie waarom u vindt dat de voorlopige voorziening toegewezen dient te worden

Voor het indienen van dit verzoekschrift hoeft u niet verplicht een advocaat of andere juridische adviseur in te schakelen. Toch is het in de praktijk bijna altijd verstandig om u wel door een gespecialiseerde jurist of advocaat te laten bijstaan. Hij of zij weet precies welke argumenten uw zaak de meeste kans van slagen geven.

Waar moet het verzoek voor een voorlopige voorziening worden ingediend?

U moet uw verzoekschrift voor de voorlopige voorziening indienen bij:

  • de sector bestuursrecht van de rechtbank in de omgeving waar u woont als u tijdens een bezwaarprocedure een voorlopige voorziening vraagt
  • de sector bestuursrecht van de rechtbank die uw zaak al in behandeling heeft als er door u al een beroepsprocedure gestart is
  • de Centrale Raad van Beroep als uw zaak daar al in behandeling is.

De adressen van alle rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep kunt u vinden op Rechtspraak.nl.

Chronologisch verloop van de spoedprocedure/voorlopige voorziening

1. Ontvangstbevestiging

Nadat u het verzoekschrift heeft ingediend ontvangt u een schriftelijke bevestiging van
de rechtbank (of Centrale Raad van Beroep) dat het verzoek in behandeling is genomen.

2. Nadere informatie

Als de rechtbank van mening is dat uw verzoekschrift niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden, dan krijgt u in principe alsnog de gelegenheid om de ontbrekende informatie aan te vullen. Ook kan de rechtbank u vragen om de ‘spoedeisendheid’ nader te motiveren.

3. Toezending van stukken

Een kopie van uw verzoekschrift wordt aan de uitkerende instantie verzonden. Gelijktijdig zal de rechtbank aan de uitkeringsinstantie vragen om alle stukken toe te zenden die betrekking hebben op uw zaak. U krijgt vervolgens van de rechtbank een kopie van deze stukken.

4. Zitting

De rechtbank bepaalt zo snel mogelijk een datum voor de behandeling van uw verzoek. U wordt in elk geval schriftelijk en soms ook telefonisch op de hoogte gesteld van de datum en het tijdstip van deze zitting.

Tip: geef direct bij het indienen van uw verzoekschrift aan de rechtbank door op welke data u absoluut verhinderd bent in de komende weken. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank een zitting bepaalt op een dag dat u niet aanwezig kunt zijn.

Op de zitting krijgt u of uw advocaat de mogelijkheid om het verzoek toe te lichten. Uiteraard krijgt ook de uitkeringsinstantie de gelegenheid om haar standpunt uiteen te zetten.

5. De beslissing

De rechtbank beslist uiterlijk binnen 1 tot 2 weken op uw verzoek. Het is ook mogelijk dat de zaak zo bijzonder spoedeisend is dat er direct mondeling uitspraak wordt gedaan. Een schriftelijke uitspraak volgt in dat geval later.

Als u een advocaat of andere gemachtigde heeft, wordt de uitspraak aan hem of haar gezonden. Procedeert u helemaal zelf, dan wordt de beslissing van de rechtbank uiteraard rechtstreeks aan u verzonden.

Van een uitspraak over een voorlopige voorziening kunt u niet in hoger beroep.

Kosten

Een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening is niet kosteloos. U moet de rechtbank hiervoor 41 euro aan griffierechten betalen. Bij de Centrale Raad van Beroep bedragen deze kosten 110 euro.

U moet de rechtbank voorafgaand aan de zitting kunnen laten zien dat dit griffierecht ook daadwerkelijk door u betaald is.

U kunt de rechtbank verzoeken om de uitkeringsinstantie te veroordelen in de kosten. Dit houdt in dat – als u in het gelijk gesteld wordt – de uitkeringsinstantie onder andere het door u betaalde griffiegeld aan u moet restitueren.

Tip: neem in uw verzoekschrift direct een verzoek voor een proceskostenveroordeling van de uitkeringsinstantie op.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven