fbpx
Ga naar content

Hoeveel tijd heb ik om bezwaar te maken?

Bezwaartermijn
Als u het niet eens bent met een beslissing van de uitkeringsinstantie, moet u in het algemeen binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing bezwaar aantekenen bij de uitkeringsinstantie. Deze termijn staat ook vermeld in de beslissing zelf. In sommige gevallen is de bezwaartermijn korter dan 6 weken. Lees de beslissing daarom zorgvuldig.

Een voorbeeld.
De bezwaartermijn ten aanzien van de beslissing of u wel of niet ziek bent voor de Ziektewet bedraagt slechts 2 weken. De reden hiervoor is dat het UWV het belangrijk vindt dat u op korte termijn gezien wordt door een verzekeringsarts die uw medische situatie kan beoordelen.

Berekening bezwaartermijn
U moet in het bezwaar binnen een bepaalde termijn indienen. Deze termijn begint te lopen op de dag na de dag dat de beslissing bekend is gemaakt. U heeft uw bezwaarschrift op tijd ingediend, wanneer u het binnen de termijn op de post heeft gedaan en het bezwaarschrift binnen een week na afloop van de termijn wordt ontvangen. Het poststempel op de envelop is bepalend voor de datum van verzending. Om bewijsproblemen te voorkomen, kunt u uw bezwaar het best aangetekend verzenden.

Een voorbeeld.
U ontvangt een beslissing gedateerd op 6 januari 2015. Dit is een dinsdag. Op woensdag 7 januari 2015 begint de bezwaartermijn van 6 weken te lopen. U kunt dus uiterlijk op dinsdag 17 februari 2015 nog een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet dan uiterlijk op dinsdag 24 februari 2015 binnengekomen zijn bij de uitkeringsinstantie. U moet aantonen dat u het bezwaarschrift tijdig heeft verzonden.

Let op: U moet bewijzen dat u het bezwaarschrift tijdig heeft verzonden. Het is dan ook verstandig om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen. Een verzendjournaal van een faxbericht is geen bewijs van verzending. De verzenddatum en tijdstip zijn immers zelf in te stellen op het faxapparaat.

Te laat ingediend bezwaarschrift
Wanneer u uw bezwaar te laat heeft ingediend, neemt de uitkerende instantie uw bezwaar niet in behandeling. Slechts in zeer bijzondere gevallen wordt het bezwaarschrift bij te late indiening wel in behandeling genomen. U moet dan aantonen dat het u niet aan te rekenen is, dat u te laat bent met uw bezwaarschrift.

Voorbeelden van redenen, die niet zijn geaccepteerd:

 • vakantie
 • onbekendheid met de Nederlandse taal
 • fouten van een advocaat of andere adviseur
 • achterhouden van post door huisgenoten
 • onbekendheid met de wet
 • dyslexie
 • verhuizingslordigheid
 • laag opleidingsniveau
 • wachten op informatie van derden

Voorbeelden van redenen, die wel zijn geaccepteerd:

 • opname in inrichting of ziekenhuis
 • geen correcte vermelding van de bezwaartermijn in de beslissing door de uitkerende instantie
 • niet ontvangen van het besluit
 • een ernstig ongeval waardoor u enige tijd niet in staat bent geweest uw belangen te behartigen

Let op: als u te laat bent met het indienen van een bezwaarschrift, neem dan eerst contact op met een advocaat of professionele rechtshulpverlener. Hij of zij kan u adviseren over de (on)mogelijkheid om uw bezwaar toch nog behandeld te krijgen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven