Ga naar content

In welke situaties kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tegen een beslissing van een uitkeringsinstantie:

  • als u het niet eens bent met de inhoud van de beslissing
  • als de uitkeringsinstantie geen beslissing neemt of daar te lang over doet

Meestal zult u bezwaar maken als u het niet eens bent met de door de overheidsinstantie genomen beslissing. Er wordt u bijvoorbeeld medegedeeld dat u niet in aanmerking komt voor een bepaalde uitkering.

Maar u kunt ook bezwaar maken als de uitkerende instantie geen beslissing neemt of er (veel) te lang over doet om een beslissing te nemen. Normaal gesproken dient een uitkeringsinstantie binnen een termijn van 8 weken te beslissen op een uitkeringsaanvraag. Op deze hoofdregel gelden wel een aantal uitzonderingen:

  • WIA: vrijwillige verlenging loondoorbetaling       2 weken
  • WW: aanvraag voorschot                                        4 weken
  • ZW: wel of niet ziek zijn                                            4 weken
  • WIA: beslissing op aanvraag                               10 weken

Wanneer de uitkeringsinstantie niet kan beslissen binnen de standaardtermijn, kan zij de termijn verlengen met een redelijke periode. U moet daarvan wel op de hoogte gesteld worden.

Een voorbeeld:

U hebt een WW-uitkering aangevraagd bij het UWV. Na drie maanden heeft u nog steeds niets gehoord van het UWV. Als u informeert hoe lang het nog duurt, krijgt u te horen dat het nog wel een maand kan duren. U kunt dan een bezwaarschrift indienen tegen het uitblijven van een beslissing, waarbij u eist dat er zo spoedig mogelijk een beslissing op uw aanvraag wordt genomen. Hoe eerder u bezwaar maakt, des te groter is de kans dat de overheidsinstantie alsnog snel een beslissing neemt. Wacht dus niet te lang.

Let op: in plaats van het indienen van een officieel bezwaar tegen het uitblijven van een beslissing, kunt u ook proberen de beslissing te versnellen door een klacht in te dienen bij de klachtenafdeling van de uitkeringsinstantie.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven