Ga naar content

Kan ik de bezwaarprocedure overslaan en direct naar de rechter gaan?

In het algemeen moet u eerst bezwaar maken bij de uitkeringsinstantie voordat u het geschil aan de (bestuurs)rechter kunt voorleggen. In sommige situaties is het mogelijk de bezwaarprocedure over te slaan en direct beroep bij de rechtbank aan te tekenen.

Dit kan alleen als de uitkeringsinstantie hiermee akkoord gaat. De uitkeringsinstantie zal dit in het algemeen goed vinden als:

  • U de kwestie uitvoerig met de uitkeringsinstantie heeft besproken en het er naar uitziet ernaar uit dat de uitkeringsinstantie bij haar standpunt blijft
  • Wanneer er al een beroepsprocedure loopt over een eerder besluit, waar dit nieuwe besluit nauw mee samenhangt

U kunt niet rechtstreeks in beroep gaan als:

  • U bezwaar maakt tegen het uitblijven van een besluit
  • Er meer partijen zijn die bezwaar hebben ingesteld (en die partijen de bezwaarprocedure gewoon willen volgen

Wanneer u de bezwaarfase wilt overslaan, kunt u uw bezwaarschrift gewoon indienen bij de uitkeringsinstantie. In uw bezwaarschrift vraagt u aan de uitkeringsinstantie akkoord te gaan met een rechtstreeks beroep bij de rechter. Wanneer de uitkeringsinstantie akkoord gaat, zal zij het bezwaarschrift doorzenden aan de rechtbank. U ontvangt dan bericht van de rechtbank. Bij de rechtbank moet dan een zogenaamde beroepsprocedure doorlopen worden. De rechter kan echter oordelen dat de bezwaarprocedure ten onrechter is overgeslagen en dat deze alsnog gevoerd moet worden.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven