Ga naar content

Mediation met een uitkeringsinstantie

Soms is het prettiger een geschil met een uitkeringsinstantie op een andere manier op te lossen dan met een formele bezwaarprocedure. Dit kan soms door middel van mediation.

Bij mediation wordt een onafhankelijke bemiddelaar ingeschakeld, die met u en de uitkeringsinstantie alle kanten en achtergronden van het probleem bespreekt. Samen bedenkt u een oplossing waar u zich allebei in kunt vinden.

Mediation heeft een aantal voordelen:

  • Er is meestal vrij snel een oplossing, soms zelfs in een gesprek.
  • Mediation is redelijk informeel en is minder juridisch.
  • Bij mediation werken partijen samen aan een oplossing. De kans is dus groter dat beide partijen tevreden zijn.
  • De bezwaar- of klachtprocedure worden stilgelegd tot er een oplossing is gevonden.
  • Als mediation niet lukt, wordt de bezwaarprocedure gewoon voortgezet.
  • Mediation is niet van invloed op de wettelijke termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet zijn afgehandeld, die termijn blijft hetzelfde.
  • Alle informatie die tijdens de mediation wordt uitgewisseld, blijft vertrouwelijk.
  • De kosten voor mediation in een bezwaarprocedure worden door de uitkeringsinstantie gedragen.

Bij dit mediationgesprek, maar ook bij een eventueel vervolggesprek, mag u iemand meenemen (bijvoorbeeld een advocaat of een familielid).

Als u er samen uitkomt, worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst tussen u en de uitkeringsinstantie. Beide partijen moeten zich vervolgens aan deze overeenkomst houden. U krijgt ook een brief waarin de afspraken staan. Dit is een nieuwe beslissing. U kunt niet in beroep na een afgeronde mediation.

Als u denkt dat uw bezwaarzaak zich voor mediation leent, kunt u dat zelf aangeven in uw bezwaarschrift of contact opnemen met de uitkeringsinstantie om de mogelijkheid te bespreken. Wel is het zo, dat de uitkeringsinstantie beoordeelt of een meningsverschil in aanmerking komt voor mediation

Informatie over mediation in een bezwaarprocedure bij het UWV treft u aan op de website van het UWV.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven