Ga naar content

Bezwaar & beroep: Artikelen

Informatieve artikelen door de Judex redactie

Welke beslissing kan de rechter in een spoedprocedure over mijn uikering nemen?

Als de rechter uw verzoek tot het treffen van een voorlopige maatregel (in vaktaal: een voorlopige voorziening) beoordeelt, kan hij tot de volgende uitspraken komen:

Lees verder

Hoe verloopt een spoedprocedure over mijn uitkering?

Uw verzoek aan de rechtbank voor het treffen van een zogenaamde voorlopige voorziening moet schriftelijk in de vorm van een verzoekschrift worden aangevraagd.

Lees verder

Wanneer kan ik een spoedprocedure over mijn uitkering starten?

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing of een beslissing op bezwaar van een uitkeringsinstantie, kunt u bezwaar of beroep instellen. Beide procedures hebben een aantal nadelen.

Lees verder

Kosten en kostenvergoedingen in de beroepsprocedure

Als u besluit om beroep bij de rechtbank aan te tekenen tegen een beslissing van een uitkeringsinstantie, dan moet u de rechtbank zogenaamde griffierechten betalen.

Lees verder

Hoe verloopt de beroepsprocedure bij de rechtbank?

Als u tijdig een beroepschrift bij de rechtbank heeft ingediend, zal het verdere verloop van de beroepsprocedure er in chronologische volgorde ongeveer als volgt uitzien...

Lees verder

Hoe wordt de beroepstermijn precies berekend?

Als u het niet (helemaal) eens bent met de beslissing die de uitkeringsinstantie naar aanleiding van uw bezwaarschrift genomen heeft (de zogenaamde beslissing op bezwaar), kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar beroep aantekenen bij de rechtbank.

Lees verder

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitkomst van de bezwaarprocedure?

Als u het niet (helemaal) eens bent met de beslissing die de uitkeringsinstantie naar aanleiding van uw bezwaarschrift genomen heeft (de zogenaamde beslissing op bezwaar), kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar beroep aantekenen bij de rechtbank.

Lees verder

Mediation met een uitkeringsinstantie

Soms is het prettiger een geschil met een uitkeringsinstantie op een andere manier op te lossen dan met een formele bezwaarprocedure. Dit kan soms door middel van mediation.

Lees verder

Kan ik de bezwaarprocedure overslaan en direct naar de rechter gaan?

In het algemeen moet u eerst bezwaar maken bij de uitkeringsinstantie voordat u het geschil aan de (bestuurs)rechter kunt voorleggen. In sommige situaties is het mogelijk de bezwaarprocedure over te slaan en direct beroep bij de rechtbank aan te tekenen.

Lees verder

Andere belanghebbenden in een bezwaarprocedure

Soms bent u niet de enige die bezwaar of belang heeft bij de beslissing van de uitkeringsinstantie. Zo wordt uw werkgever in bepaalde zaken door de uitkeringsinstantie als belanghebbende aangemerkt.

Lees verder

Maak kennis met onze experts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van ori├źntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven