Ga naar content

Waar en hoe kan ik een klacht tegen een uitkeringsinstantie indienen?

Uw klacht tegen een uitkeringsinstantie, zorgverzekeraar of gemeente kunt u mondeling en schriftelijk indienen. Meestal heeft een schriftelijke klacht meer effect. Bovendien hebben de meeste uitkeringsinstanties, zorgverzekeraars en gemeenten een eigen klachtenregeling waarin precies vermeld staat hoe u een klacht kunt indienen.

Op de websites van de meeste instanties vindt u deze klachtenregelingen terug. Enkele voorbeelden van klachtenregelingen treft u hieronder aan:

In veel gevallen heeft de betreffende instantie een speciaal klachtenformulier dat u kunt gebruiken om uw klacht te omschrijven. Is er geen klachtenformulier of reglement, dan kunt u zelf per brief de betreffende instantie laten weten waarover u een klacht wilt indienen.

Enkele tips voor het indienen van een klachtbrief:

  • Geef in het briefhoofd duidelijk aan dat het een klachtbrief betreft.
  • Omschrijf zo duidelijk mogelijk wat er zich heeft voorgedaan en op welke wijze u behandeld bent. Noem data, tijdstippen en namen van personen waarmee u te maken heeft gehad.
  • Vraag de uitkeringsinstantie om u klacht spoedig in behandeling te nemen.
  • Voorzie de brief van een datum, uw handtekening en uw contactgegevens.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven