fbpx
Ga naar content

Wat houdt mediation in een hoger beroepsprocedure in?

Soms is het prettiger een geschil met een uitkeringsinstantie op een andere manier op te lossen dan via een gerechtelijke procedure. Dit kan soms door middel van mediation.

Bij mediation wordt een onafhankelijke bemiddelaar ingeschakeld, die met u en de uitkeringsinstantie alle kanten en achtergronden van het probleem bespreekt. Samen bedenkt u een oplossing waar u zich allebei in kunt vinden.

Bij de Centrale Raad van Beroep kan in bepaalde zaken gebruik gemaakt worden van mediation. In principe kan dit alleen wanneer u of de uitkeringsinstantie daar naar vraagt. De verwijzing naar mediation vindt bovendien alleen plaats wanneer er volgens de Centrale Raad van Beroep een reële kans bestaat dat mediation tot een goede oplossing kan leiden.

Mediation heeft een aantal voordelen:

 • Er is meestal vrij snel een oplossing, soms zelfs in een (1) gesprek.
 • Mediation is redelijk informeel en is minder juridisch.
 • Bij mediation werken partijen samen aan een oplossing. De kans is dus groter dat beide partijen tevreden zijn.
 • De bezwaar- of klachtprocedure worden stilgelegd tot er een oplossing is gevonden.
 • Als mediation niet lukt, wordt de bezwaarprocedure gewoon voortgezet.
 • Mediation is niet van invloed op de wettelijke termijn waarbinnen een bezwaarschrift moet zijn afgehandeld, die termijn blijft hetzelfde.
 • Alle informatie die tijdens de mediation wordt uitgewisseld, blijft vertrouwelijk.
 • U kiest een mediator waar u zich goed bij voelt, bekijk hiervoor eens ons aanbod aan mediation experts.
 • De kosten voor mediation in een bezwaarprocedure worden door de uitkeringsinstantie gedragen.

Bij dit mediationgesprek, maar ook bij een eventueel vervolggesprek, mag u iemand meenemen (bijvoorbeeld een advocaat of een familielid).

Als u er samen uitkomt, worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst tussen u en de uitkeringsinstantie. Beide partijen moeten zich vervolgens aan deze overeenkomst houden. U krijgt ook een brief waarin de afspraken staan. Dit is een nieuwe beslissing. U kunt niet in beroep na een afgeronde mediation.

Kosten mediation

Bij mediation tijdens een gerechtelijke procedure zijn de eerste 2½ uur met de mediator gratis. Daarna betaalt u samen met de andere partij (de uitkeringsinstantie) het uurtarief van de mediator.

Op een speciale lijst met mediators staat welk uurtarief elke mediator hanteert. Dit kan per mediator verschillen. Gemiddeld kost een mediator 150 euro exclusief BTW per uur.

Onder het uurtarief van de mediator vallen:

 • de contacturen na de eerste 2½ uur
 • het op verzoek van partijen lezen van stukken
 • het opstellen van de (concept)vaststellingsovereenkomst
 • de verslaglegging

U krijgt na afloop van de mediation van de mediator een urenverantwoording waarin de kosten zijn uitgesplitst naar datum, activiteit en aantal uren. U betaalt nooit meer dan tweemaal het aantal contacturen.

Mediation en gesubsidieerde rechtshulp

Als uw inkomen onder een bepaalde inkomensgrens ligt, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde mediation (ook wel ’toevoeging’ genoemd). Dit houdt in dat u een groot deel van de kosten van de mediator door de overheid vergoed krijgt. In feite bent u dan zelf alleen een beperkte eigen bijdrage verschuldigd.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven