Ga naar content

Wat is het verschil tussen een klacht en bezwaar of beroep?

Een klacht kunt u indienen als u niet correct behandeld bent door een uitkeringsinstantie, zorgverzekeraar of gemeente. Het gaat dan dus om een bepaalde gedraging van deze instantie of een van haar medewerkers. Bij bezwaar en beroep gaat het over een beslissing van de betreffende instantie waar u het niet mee eens bent.

Een klacht kunt u bijvoorbeeld indienen als:

  • u niet netjes te woord wordt gestaan aan de telefoon
  • u onvoldoende of onjuiste informatie heeft ontvangen
  • u keer op keer lang moet wachten voor u iemand te spreken krijgt
  • u lang moet wachten voor uw aanvraag in behandeling wordt genomen
  • de uitkerende instanties uw uitkering verlaagt zonder u op de hoogte te stellen
  • wanneer de utkerende instantie te lang wacht met het nemen van een beslissing of in het geheel geen beslissing neemt

Een voorbeeld.

Keer op keer belt Michiel naar het UWV. Daarvoor gebruikt hij het speciale 0900-nummer. Keer op keer krijgt Michiel te horen dat hij binnen 24 uur wordt teruggebeld. Dit gebeurt echter niet. Voor Michiel is de maat vol. Hij besluit bij het UWV een officiƫle klacht in te dienen.

Nog een voorbeeld.

Steeds als Wendy een afspraak heeft met haar consulent in het kader van haar bijstandsuitkering (WWB), wordt zij behandeld als iemand die er de kantjes vanaf loopt en niet wil werken. Wendy doet ontzettend haar best aan werk te komen en vindt het gedrag van de consulent zeer storend.

Wendy heeft dit onderwerp al eens ter sprake gebracht, maar de consulent blijft Wendy altijd zeer negatief te woord staan. Wendy besluit hierover een klacht in te dienen.

Let op: Soms is het verstandig om naast het aantekenen van bezwaar ook een klacht in te dienen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat het heel lang duur voordat de uitkeringsinstantie een beslissing neemt op uw uitkeringsaanvraag.

U kunt dan bezwaar maken tegen het uitblijven van de beslissing, maar tegelijkertijd een klacht indienen. De klacht kan een prikkel zijn voor de instantie snel een beslissing af te geven .

Ook interessant voor u:

Terug naar boven