fbpx
Ga naar content

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitspraak van de rechtbank ?

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank in het kader van de beroepsprocedure, dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van de uitspraak hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechterlijke instantie in Nederland op het gebied van bestuursrecht (uitkeringen & sociale zekerheid).

Overigens kan ook de uitkeringsinstantie in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Een voorbeeld.

U heeft bezwaar gemaakt tegen een afwijzing van een WIA-uitkering. Ook na uw bezwaar blijft het UWV van mening dat u niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. In de beroepsprocedure bij de rechtbank krijgt u wederom het gelijk niet aan uw kant.

U heeft dan in feite nog een laatste mogelijkheid om door een rechter in het gelijk gesteld te worden: de Centrale Raad van Beroep. Na dit hoger beroep zijn al uw rechtsmiddelen in principe uitgeput en zult u zich definitief bij deze laatste uitspraak moeten neerleggen.

Hoger beroepsclausule

Onderaan de uitspraak van de rechtbank staat vermeld dat u binnen 6 weken tegen deze uitspraak in hoger beroep kunt gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Deze formulering noemt men ook wel de hoger beroepsclausule.

Als u binnen de termijn van 6 weken geen hoger beroep instelt, dan staat de uitspraak van de rechtbank definitief vast en kunt u verder niets meer ondernemen. U zult zich dan neer moeten leggen bij de uitspraak van de rechtbank.

Let op: laat de uitspraak van de rechtbank altijd door een professionele rechtshulpverlener lezen. Uitspraken van rechterlijke instanties zijn voor niet-juristen vaak moeilijk te begrijpen. Een professional kan goed beoordelen of het zin heeft om in hoger beroep te gaan.

Hoger beroepschrift

U tekent beroep aan door het indienen van een zogenaamd hoger beroepschrift. Een hoger beroepschrift is kort gezegd een brief gericht aan de Centrale Raad van Beroep waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de uitspraak die de rechtbank gedaan heeft.

Het hoger beroepschrift moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:

  • uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats
  • met welke uitspraak van de rechtbank u het niet eens bent
  • waarom u het niet eens bent met deze beslissing
  • wat de Centrale Raad van Beroep volgens u zou moeten beslissen
  • een dagtekening (de datum) en uw handtekening

Het hoger beroepschrift moet u of uw juridische adviseur in tweevoud aan de Centrale Raad van Beroep zenden. Voeg in elk geval een kopie van de uitspraak van de rechtbank (waar u het niet mee eens bent) toe aan uw hoger beroepsschrift.

Verder is het raadzaam zoveel mogelijk bewijsstukken, die uw standpunt ondersteunen mee te zenden met het hoger beroepschrift. Denkt u bijvoorbeeld aan loonstroken, arbeidsovereenkomsten, verklaringen en medische gegevens.

Voorlopig hoger beroepschrift

Als u meer tijd nodig heeft om uw beroep te onderbouwen, kunt u ook binnen de hoger beroepstermijn een ‘voorlopig’ hoger beroepschrift indienen. Dit is een heel kort hoger beroepsschrift waarin u nog niet uitgebreid ingaat op de bezwaren die u heeft tegen de uitspraak van de rechtbank. In feite dient u een voorlopig hoger beroepschrift in omdat u wilt voorkomen dat u de termijn voor het instellen van hoger beroep laat verlopen.

In het hoger beroepschrift moet u dan wel aangeven dat u zo spoedig mogelijk uitgebreid zult aangeven waarom u niet eens bent met de beslissing. U krijgt dan van de Centrale Raad van Beroep daarna een termijn waarbinnen u de redenen (de ‘gronden’) van het hoger beroep alsnog moet indienen. Meestal is deze termijn 4 weken.

Let op: u mag zelf (voorlopig) hoger beroep aantekenen. Toch is het vaak raadzaam een advocaat of een andere professioneel rechtshulpverlener in te schakelen. Een professional weet meestal beter welke argumenten tot een succesvol hoger beroep kunnen leiden.

Verzend uw hoger beroepschrift aangetekend

Het is verstandig om uw hoger beroepschrift aangetekend te versturen. Daarmee kunt u aantonen dat u het hoger beroepschrift (op tijd) heeft verstuurd.

U mag het hoger beroepschrift ook per fax verzenden. Houd er wel rekening mee dat een verzendjournaal van een faxbericht geen bewijs van verzending is. Datuminstellingen kunnen op een faxapparaat namelijk handmatig aangepast worden.

Als u uw hoger beroepschrift toch per fax verzendt, neem dan telefonisch contact op met de Centrale Raad van Beroep of uw hoger beroepschrift goed is aangekomen. Noteer vervolgens de naam van de medewerker bij de Centrale Raad van Beroep die u deze telefonische bevestiging geeft.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven