Ga naar content

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een beslissing van de overheid?

Beschikking

Als de overheid rechten en plichten van burgers wil vastleggen, doet zij dat door beslissingen te nemen. Deze beslissingen worden ook wel beschikkingen of besluiten genoemd. Voorbeelden van dergelijke beslissingen zijn:

  • uw WIA-aanvraag wordt afgewezen omdat u niet arbeidsongeschikt zou zijn;
  • de gemeente vordert uw bijstandsuitkering terug omdat u zou samenwonen;
  • het UWV legt u een maatregel op, omdat u niet genoeg hebt gesolliciteerd;
  • de gemeente verstrekt u geen vervoervoorziening op grond van de WMO;
  • de SVB legt een boete op omdat u inkomsten niet hebt doorgegeven.

Als u het niet een bent met de beslissing, kunt u officieel protesteren tegen de inhoud van de beslissing. Dit heet bezwaar maken.

Bezwaarclausule

Een beslissing ziet er uit als een gewone brief. U herkent een beschikking aan een zogenaamde bezwaarclausule. Dat is een alinea in de brief (meestal aan het einde van de brief) waarin staat dat het mogelijk is om bezwaar te maken tegen de beslissing die in de brief vermeld staat. Ook staat in deze alinea de termijn waarbinnen het bezwaarschrift moet worden ingediend en bij wie.

Een voorbeeld.

Indien u het niet eens bent met deze beschikking, kunt u binnen 6 weken na dagtekening van deze brief bezwaar maken bij de afdeling bezwaar en beroep van het UWV.U kunt uw bezwaarschrift zenden aan het volgende adres.

Bezwaar maken

Het is belangrijk om de beslissing goed te lezen omdat erin staat welke rechten en plichten u heeft. Als u het met de beslissing niet of gedeeltelijk niet eens bent, is het belangrijk om daartegen officieel te protesteren. Dit heet bezwaar maken. Als u niet of te laat bezwaar maakt, komt de inhoud van de beschikking vast te staan.

Een voorbeeld.

U ontvangt een WW-uitkering. U heeft zich ziek gemeld met rugklachten. De arts van het UWV vindt dat u na twee weken rust best weer kan werken. U bent volgens het UWV dus niet meer ziek. U bent het daar niet mee eens, omdat uw specialist u heeft verteld dat u nog niet kan werken. U zou nog minimaal 6 weken rust nodig hebben. Wanneer u geen bezwaar maakt, komt vast te staan dat u niet meer ziek bent.

Een voorbeeld.

U heeft door een fout van het SVB teveel AOW ontvangen. Het SVB vordert 5000 euro van u terug. U bent het met het SVB eens, dat u teveel AOW heeft ontvangen, maar dan wel hooguit 2500. Wanneer u geen bezwaar maakt, komt vast te staan dat u 5000 euro terug moet betalen. U kunt er daarna niets meer mee doen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven