Ga naar content

Wat kost een bezwaarprocedure tegen een uitkeringsinstantie?

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn op zich geen kosten verbonden. Wel kunt u tegen de volgende kosten aanlopen, die voor uw rekening komen:

  • uw reis- en verblijfkosten
  • de kosten van een professionele rechtshulpverlener, bijvoorbeeld een advocaat
  • de kosten van een deskundige, als u die hebt ingeschakeld

Vergoeding van uw (proces)kosten in de bezwaarprocedure

Wanneer u ( gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, kunt u de uitkeringsinstantie verzoeken om deze kosten te vergoeden. U moet hierom wel expliciet vragen voordat het UWV de beslissing heeft genomen. De uitkeringsinstantie vergoedt echter alleen uw proceskosten, wanneer u deze gemaakt heeft door inschakeling van een professioneel rechtshulpverlener.

De hoogte van de proceskostenvergoeding is wettelijk vastgelegd aan de hand van een puntensysteem. U kunt dus niet de werkelijk gemaakte proceskosten vergoed, maar u krijgt een vergoeding aan de hand van dit puntensysteem. Zo levert een bezwaarprocedure zonder hoorzitting 322 euro aan proceskostenvergoeding op. Bij een bezwaarprocedure met hoorzitting zal de proceskostenveroordeling in principe 644 euro bedragen.

U kunt daarnaast om vergoeding van werkelijk geleden schade vragen, bijvoorbeeld de wettelijke rente over de te laat betaalde uitkering. Of de kosten die u heeft moeten maken voor het inschakelen van een deskundige.

Immateriële schadevergoeding

Wanneer een uitkeringsinstantie zich niet aan de beslistermijn houdt, kunt u in sommige gevallen immateriële schadevergoeding vragen. Dit is een compensatie voor het geestelijk leed dat u heeft moeten ondervinden. Hoe langer de uitkeringsinstantie over de beslissing heeft gedaan, hoe hoger de schadevergoeding kan zijn.

Het gaat dan wel om situaties waarbij de uitkeringsinstantie uitzonderlijk lang gedaan heeft over het nemen van een beslissing op uw bezwaar. Bij een beslistermijn die ligt:

  • tussen de 12 en 20 maanden, bedraagt de immateriële schadevergoeding 500 euro
  • tussen de 20 en 25 maanden, bedraagt de immateriële schadevergoeding 1.000 euro
  • tussen de 25 en 30 maanden, bedraagt de immateriële schadevergoeding 1.500 euro

Voor elke extra 5 maanden wordt nog eens 500 bij dit laatste bedrag opgeteld.

Om in aanmerking te komen voor een immateriële schadevergoeding moet u al tijdens de bezwaarprocedure om deze vergoeding gevraagd hebben.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven