fbpx
Ga naar content

De hoogte van de WW-uitkering

De hoogte van de WW-uitkering is de eerste twee maanden van de uitkeringsduur 75% van het zogenaamde dagloon. Vanaf maand drie tot het einde van de uitkeringsduur bedraagt de uitkering 70% van het dagloon.

Wat is mijn dagloon?
Het dagloon is zoals het woord al zegt, het loon dat u gemiddeld per dag verdient. Daarbij wordt gekeken naar het loon dat u in uw laatste arbeidsovereenkomst heeft verdiend. Soms leidt deze manier van berekenen tot een te laag dagloon. Dat is bijvoorbeeld het geval voor iemand die start op de arbeidsmarkt of een herintreder is. Voor hen gelden bijzondere regels.

Voor de berekening van het dagloon telt het loon waarover premies sociale verzekeringen betaald zijn. Dit noemt men ook wel het SV-loon. Dat betekent dat bijvoorbeeld bonussen vaak wel meetellen, maar reiskosten- en telefoonvergoedingen meestal niet.

Maximumdagloon bedraagt per 1 juli 2013 195,96 euro
Het dagloon is wel gebonden aan een maximum, het zogenaamde maximumdagloon. Dit maximumdagloon wordt elk half jaar vastgesteld en bedraagt per 1 juli 2013 195,96 euro. Dit betekent dat als uw dagloon meer bedraagt dan het maximumdagloon, u over het meerdere geen WW-uitkering ontvangt. U kunt hiervoor eventueel wel een aanvullende verzekering afsluiten. In sommige CAO’s is dit geregeld voor de werknemers die hiermee te maken kunnen krijgen.

Een voorbeeld.
Michael Versteeg verdient per maand 4.500 bruto per maand exclusief vakantiegeld. Het jaarinkomen van Michael bedraagt dus 12 x 4.500 euro x 1,08 (vakantietoeslag) = 58.320 euro per jaar. Het dagloon van Michael komt daarmee uit op 58.320 : 261 = 223,45 euro per dag. Dit dagloon ligt boven het maximumdagloon. Het maximumdagloon bedraagt namelijk 195,96 euro per dag (inclusief vakantietoeslag).

Exclusief vakantietoeslag bedraagt het dagloon 195,96 : 1,08 = 181,44 euro per dag. Het maximumdagloon zal dan ook als basis gebruikt worden om de uitkeringshoogte van Michael te bepalen. De WW-uitkering wordt per vier weken betaald. Elke periode van vier weken heeft dus betrekking op twintig uitkeringsdagen. De vakantietoeslag wordt door het UWV voor u gereserveerd en eenmaal per jaar (in mei) aan u uitgekeerd.

De eerste twee maanden bedraagt de WW-uitkering van Michael dus 75% van het maximumdagloon. Dat betekent een WW-uitkering van 0,75 x 181,44 x 20 = 2.721,60 euro bruto per vier weken. Na twee maanden wordt de uitkeringshoogte verlaagd naar 70% van het maximumdagloon. De uitkering bedraagt dan 0,70 x 181,44 x 20 = 2.540,16 euro bruto per vier weken.

Wat is een dagloongarantie?
Stel u bent werkloos en u kunt een baan krijgen. Maar het loon dat de nieuwe werkgever aanbiedt is lager dan het loon dat u bij uw vorige werkgever verdiende. Als u dan weer werkloos wordt, zou u een uitkering ontvangen op basis van dat lagere loon. Dat zou u er van kunnen weerhouden om een baan te accepteren. Dat wil het UWV uiteraard voorkomen. Om die reden geldt er een zogenaamde dagloongarantie die ervoor zorgt dat uw uitkering gebaseerd blijft op het hoogste loon.

Voor werknemers jonger dan 55 jaar geldt een dagloongarantie van drie jaar. Het maakt niet hoe vaak u in de tussentijd van baan bent veranderd. Voor werknemers van 55 jaar en ouder geldt de dagloongarantie tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Een voorbeeld.
Piet is op zijn 56-ste werkloos geworden. Hij aanvaard een baan met een salaris dat ruim 500 euro lager is dan zijn oude salaris. Twee jaar later wordt ontslagen door zijn werkgever. Het dagloon wordt dan vastgesteld op basis van zijn oude loon.

WW-rekenmodule
Als u zelf een indicatie wilt van de hoogte van uw WW-uitkering, dan kunt u hiervoor gebruik maken van deze WW-rekenmodule op Ontslag.nl.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven