fbpx
Ga naar content

Hebben andere inkomsten invloed op mijn WW-uitkering?

Bepaalde inkomsten zijn van invloed op uw WW-uitkering, andere inkomsten weer niet. De volgende inkomsten hebben geen invloed op de hoogte van uw WW-uitkering:

  • Het inkomen uw partner, voor zover er geen toeslag wordt ontvangen.
  • Een eventueel door u ontvangen gouden handdruk, afkoopsom of schadevergoeding bij ontslag. Wel moet u er rekening mee houden dat uw WW-uitkering wat later in kan gaan als u een ontslagvergoeding ontvangen heeft. Deze wachtperiode wordt ook wel de fictieve opzegtermijn genoemd.
  • Vermogen, spaargeld, alimentatie, een erfenis, kinderbijslag, de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Er geldt voor de WW dus geen vermogenstoets.
  • Een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk. Maar het totaalbedrag dat u ontvangt mag dan niet hoger zijn dan de zogenaamde maximale vergoeding vrijwilligerswerk.
  • Bijverdienste die u al had toen u werkloos werd. Het kan zijn dat u – voordat u werkloos werd – twee banen combineerde of naast een baan werkzaam was als zelfstandige. Als u dan werkloos wordt van een baan, tellen de verdiensten van de andere baan of het werk als zelfstandige niet mee. Maar let op: Als u daarna meer gaat werken in de andere baan of meer gaat werken als zelfstandige heeft dat wel weer gevolgen voor uw WW-uitkering.

Een voorbeeld.
Joyce werkt bij een bank en is daarnaast zelfstandig gevestigd acupuncturiste. Zij werkt 30 uur bij de bank en 10 uur als zelfstandige. Als zij bij de bank ontslagen wordt, gaat zij 15 uur meer werken als zelfstandige. Het UWV verlaagt daarop haar WW-uitkering met 15 uur. Joyce houdt dan een WW-uitkering van 15 uur over.

Er zijn echter ook inkomsten die wel van invloed zijn op uw uitkering. Deze inkomsten worden van uw WW-uitkering afgetrokken en dat kan er soms toe leiden dat u in feite helemaal geen WW-uitkering ontvangt. Het gaat om de volgende inkomsten:

  • Inkomsten uit een ouderdomspensioen -bijvoorbeeld een pre-pensioen of flexpensioen- of uit een regeling voor vervroegde uittreding. Als u deze inkomsten gaat ontvangen, bent u verplicht om het UWV hiervan op de hoogte te stellen. U kunt wijzigingen doorgeven met het Wijzigings- of Inkomstenformulier WW.
  • Inkomsten die u ontvangt omdat u stage loopt of een bepaalde (om)scholing volgt.

Startende ondernemers
Een aantal mensen besluiten om na hun ontslag als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Met toestemming van het UWV kunt u gedurende zes maanden aan uw eigen onderneming werken met behoud van uw WW-uitkering. Tijdens deze periode heeft u dan ook geen sollicitatieplicht. Neem contact op met het UWV als u van deze regeling gebruik wilt maken.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven