fbpx
Ga naar content

Vakantie en WW

Als u een WW-uitkering ontvangt en u wilt met vakantie (in binnen- of buitenland), dan moet u dit van te voren bij het UWV melden. Hiervoor moet u gebruik maken van een speciaal wijzigingsformulier. Als deze vakantie onverwacht langer duurt, dan bent u verplicht om dit ook direct aan het UWV door te geven. U kunt dit doen via een speciaal telefoonnummer:

  • 0900 – 92 94 (binnenland)
  • 00 31 113 750 350 (vanuit het buitenland)

Deze telefoondiensten zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Vakantiedagen en WW
Ook als u een WW-uitkering ontvangt, heeft u recht op vakantiedagen. U kunt maximaal 20 vakantiedagen per jaar op vakantie. Als uw WW-uitkering na 1 januari in een bepaald kalenderjaar is ingegaan, wordt dit aantal naar rato verminderd.

Een voorbeeld.
U wordt werkloos op 1 juli. U heeft dat jaar dan recht op 10 dagen vakantie met behoud van uw WW-uitkering. Stel dat u al een vakantie had ingepland voor de hele maand augustus. U krijgt dan dus alleen gedurende de eerste twee weken van augustus een WW-uitkering. De rest van de maand augustus krijgt u dus geen uitkering. Het is overigens wel de bedoeling dat u het UWV ook in deze situatie toestemming vraagt om langer met vakantie te kunnen gaan. Doet u dit niet, dan zou UWV kunnen besluiten om uw WW-uitkering te korten. Tijdens de vakantiedagen waarover uw WW- uitkering wordt doorbetaald hoeft u niet te solliciteren en ook geen werk te accepteren.

Direct op vakantie na ontslag?
Als u op vakantie wilt gaan direct nadat u ontslagen wordt of als uw opzegtermijn afloopt tijdens een geplande vakantie, is het verstandig om voor uw vakantie contact op te nemen met UWV.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven