Ga naar content

Wanneer stopt mijn WW-uitkering?

Als u een WW-uitkering ontvangt is het natuurlijk belangrijk om te weten wanneer deze uitkering weer stopt. Dit is het geval als: 

 • U weer aan het werk gaat en u niet langer beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt.
 • U als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat zonder toestemming van het UWV.
 • U andere (op geld waardeerbare) werkzaamheden gaat verrichten waardoor u niet meer als werknemer wordt aangemerkt. Het kan bijvoorbeeld gaat om uit de hand gelopen hobby’s of vriendendiensten.
 • De uitkeringsduur verstreken is (deze duur is maximaal 38 maanden).
 • U de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 • U naar het buitenland vertrekt.

 Er zijn ook omstandigheden waardoor uw WW-uitkering niet volledig, maar slechts voor een deel eindigt. Dit is het geval als:

 •  U gedeeltelijk aan het werk gaat of als u zich minder beschikbaar stelt

Als u weer aan het werk gaat wordt u minder werkloos. Uw WW-uitkering wordt dan lager. Als uw resterende werkloosheid minder dan vijf uur is, stopt uw WW-uitkering volledig.

Een voorbeeld.
U had een WW-uitkering gebaseerd op een dienstverband van 38 uur. U vindt een baan voor 24 uur. U houdt dan nog een WW-uitkering voor de overblijvende 14 uur. Het maakt daarbij niet uit hoeveel u met die 24 uur verdient, zelfs als dat meer is dan u eerst op basis van 38 uur verdiende. Het UWV kijkt het eerste jaar van uw werkloosheid alleen naar het aantal gewerkte uren.

Let op: als u in hetzelfde voorbeeld een baan vindt voor 34 uur, dan krijgt u over de overblijvende 4 uur geen WW-uitkering meer omdat u tenminste 5 uur werkloos moet zijn om een uitkering te kunnen krijgen.

Verrekening van arbeidsinkomsten bij langdurig werklozen
Als u langer dan één jaar werkloos bent, geldt dat uw WW-uitkering niet wordt stopgezet voor het aantal uren dat u betaalde arbeid accepteert. In die situatie worden uw inkomsten uit arbeid voor 70% verrekend met uw WW-uitkering. Er geldt wel een bovengrens. Als u met uw nieuwe baan meer gaat verdienen dan 87,5% van uw laatstgenoten loon (voordat u werkloos werd), dan vindt geen verrekening meer plaats.

Een voorbeeld.
Stel dat u 14 maanden werkloos bent en een nieuwe baan vindt. Uw laatstgenoten weekloon bedroeg 600 euro. Uw WW-uitkering bedraagt dan 420 euro. Met de nieuwe baan kunt u 300 euro per week verdienen. Een deel van dit loon, namelijk 70%, wordt dan verrekend met uw WW-uitkering. Dit is een bedrag van 210 euro. Aan WW-uitkering houdt u dus 210 euro over. Samen met het nieuwe loon komt u totale maandinkomen dan uit op 510 euro.

Als u in op basis van het zelfde voorbeeld geen 300, maar 400 euro weekloon zou ontvangen ziet de situatie er anders uit. Uw totale inkomen zou dan uitkomen op 140 euro (WW) + 400 euro (loon) = 540 euro. Dat is meer dan 87,5% van uw oude loon. Uw WW-uitkering wordt verlaagd naar 125 euro.

WW-uitkering tijdelijk stopgezet?
Ook kunt u in een situatie terecht komen waardoor uw WW-uitkering tijdelijk stopgezet wordt, maar mogelijk later weer hervat wordt. Er is dan sprake van een van de zogenaamde uitsluitingsgronden:

 • U zit in detentie. Als u gedetineerd raakt, stopt uw WW-uitkering. Wordt u uit detentie ontslagen, dan kan uw WW-uitkering, afhankelijk van de duur van uw detentie, weer herleven. Stel dat u recht heeft op een WW-uitkering gedurende 15 maanden. Na 4 maanden moet u een gevangenisstraf van 5 maanden uitzitten. Na deze gevangenisstraf te hebben uitgezeten, heeft u nog recht op de resterende 11 maanden WW. Na een gevangenisstraf van 6 maanden of langer heeft u geen recht meer op WW.
 • U bent voortvluchtig. U moet een straf uitzitten maar doet dat niet. Pas als u uw straf hebt uitgezeten herleeft uw WW-uitkering.
 • U ontvangt een Ziektewetuitkering.
 • U ontvangt een IVA-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering.
 • U ontvangt een volledige WAO-uitkering.
 • U verblijft in het buitenland, maar u bent niet op vakantie.
 • U heeft geen geldige verblijfsvergunning meer.
 • U bent werkloos geworden als gevolg van staking of uitsluiting.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven