fbpx
Ga naar content

Wat betekent de wekeneis in de WW?

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u voldoen aan de zogenaamde wekeneis. Deze wekeneis is overigens slechts een van de voorwaarden om een WW-uitkering te krijgen. De wekeneis houdt in dat u in de 36 weken voorafgaand aan uw werkloosheid, tenminste 26 weken moet hebben gewerkt.

Een voorbeeld.
U wordt werkloos op maandag 17 november 2010. In de periode van 3 maart 2010 tot 17 november 2010 moet u tenminste 26 weken hebben gewerkt. Deze periode van 26 weken hoeft niet aaneengesloten te zijn. Misschien werkte u af en toe als uitzendkracht. Het gaat erom dat u in totaal tenminste 26 weken gewerkt heeft.

Wanneer is een week een gewerkte week?
Er is al sprake van een gewerkte week als er op één dag in die week is gewerkt. Dat hoeft zelfs niet de hele dag te zijn. Als u dus vier dagen in de week ziek was en op een dag hebt gewerkt, telt deze week mee als gewerkte week. Een gewerkte week kan overigens maar één keer meetellen. Wordt u nog een keer werkloos dan kan een week niet voor de tweede keer meetellen voor de wekeneis.

Wat gebeurt er met de weken die ik niet gewerkt heb in deze periode?
Alleen als u niet gewerkt hebt omdat u ziek of arbeidsongeschikt was of omdat u onbetaald verlof genoot dan worden deze weken (met een maximum van 78 weken) opgeteld bij de periode van 36 weken. Zo wordt de periode van 36 weken verlengd en hebt u er geen nadeel van dat u bijvoorbeeld ziek bent geweest.

Een voorbeeld.
In de periode van 36 weken hebt u maar 22 weken gewerkt. Maar u was gedurende 5 weken ziek. Deze vijf weken worden opgeteld bij de periode van 36 weken. Er wordt dan dus gekeken naar de 41 weken voorafgaande aan uw werkloosheid. In deze 41 weken moet u dan 26 weken hebben gewerkt. Dezelfde regel geldt ook als u een uitkering kreeg in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie of pleegzorg.

Verlaagde wekeneis
Voor filmmedewerkers, musici en artiesten geldt een verlaagde wekeneis. Zij moeten in de 39 weken vooraf aan hun werkloosheid 16 weken hebben gewerkt.

Wat gebeurt er met mijn WW-uitkering als ik ziek wordt?
De eerste 13 weken (3 maanden) gebeurt er niets met uw WW-uitkering, deze loopt dus gewoon door. U moet dan ook blijven solliciteren, tenzij de verzekeringsarts van het UWV vindt dat u niet kunt solliciteren. Na drie maanden wordt uw uitkering omgezet in een Ziektewet-uitkering.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven