fbpx
Ga naar content

Acceptatieplicht verzekeraar bij zorgverzekering

Voor zorgverzekeraars geldt de zogenaamde acceptatieplicht. Dit betekent dat zij verplicht zijn om met iedereen die in hun werkgebied woont en een zorgverzekering wil afsluiten, dit ook moeten doen. U mag met andere woorden niet door de zorgverzekeraar geweigerd worden vanwege uw leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand.

Selectie op medisch risico is dus niet toegestaan. Ook als u op het moment dat u een verzekering wilt afsluiten al zorg nodig hebt, moet de zorgverzekeraar uw aanvraag voor een zorgverzekering accepteren. Deze acceptatieplicht geldt voor alle zorgverzekeraars die werken in de provincie waar u woont.

Uitzondering op acceptatieplicht

Er geldt geen acceptatieplicht voor de zorgverzekeraar die uw zorgverzekering beëindigd heeft vanwege fraude of vanwege het feit dat u de premie niet betaald. In dat geval heeft de zorgverzekeraar het recht (niet de plicht) om u na de beëindiging van de zorgverzekering vijf jaar lang te weigeren.

De acceptatieplicht van de andere verzekeraars blijft bestaan. In de vijfjaarsperiode zult u dan dus bij een andere zorgverzekeraar een verzekering moeten aanvragen.

Een voorbeeld.

De verzekering van Frits is door de verzekeraar opgezegd per 1 juli 2010 omdat hij zijn premie niet betaalde. Deze verzekeraar heeft dus pas weer een acceptatieplicht vanaf 1 juli 2015. Frits zal per 1 juli 2010 naar een andere verzekeraar moeten om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Geen acceptatieplicht voor aanvullende verzekeringen

Voor alle duidelijkheid: de acceptatieplicht geldt alleen voor de zorgverzekering (het basispakket) en niet voor een eventueel af te sluiten aanvullende verzekering. Zorgverzekeraars mogen u dus voor aanvullende verzekeringen weigeren of hiervoor bijkomende voorwaarden stellen (bijvoorbeeld een hogere premie).

Ook interessant voor u:

Terug naar boven