fbpx
Ga naar content

Afsluiten, beëindigen en overstappen van zorgverzekering

Om een zorgverzekering af te sluiten, moet u zelf actie ondernemen. U wordt dus niet automatisch verzekerd. U kunt zich rechtstreeks bij een zorgverzekeraar melden of via een assurantie-adviseur een verzekeringsaanvraag indienen.

Ook is het mogelijk dat een ander (bijvoorbeeld uw werkgever) de zorgverzekering voor u afsluit. Met name grote werkgevers hebben soms bepaalde collectieve afspraken met zorgverzekeraars. Uiteraard kan uw werkgever alleen met uw toestemming een zorgverzekering voor u aanvragen. U kunt de premie dan zelf rechtsreeks betalen of op uw salaris (of uitkering) laten inhouden.

Overstappen van zorgverzekering per 1 januari van elk jaar

U kunt steeds per 1 januari van een bepaald jaar overstappen van zorgverzekeraar. Als u bijvoorbeeld per 1 januari 2012 wilt overstappen, dan moet u voor die datum uw huidige zorgverzekering hebben opgezegd. Houd er rekening mee dat deze opzegging in de regel schriftelijk moet plaatsvinden. Het is verstandig om bij deze opzegging te vermelden dat u niet alleen uw basisverzekering opzegt, maar ook eventuele aanvullende verzekeringen.

U heeft vervolgens tot 1 februari 2012 de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te gaan. Deze nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Zo bent u dus nooit onverzekerd.

Welke nieuwe zorgverzekeraar moet ik kiezen?

Om uw keuze van zorgverzekeraar te bepalen is het verstandig om de verschillende premies en voorwaarden van zorgverzekeraars te vergelijken. Daarvoor kunt u terecht op diverse vergelijkingssites. Ook kunt u ervoor kiezen om rechtstreeks op de site van een zorgverzekeraar premies en voorwaarden te bekijken, bijvoorbeeld op de site van  OHRA. Meer handige tips voor het kiezen van de juiste zorgverzekering kunt u terugvinden bij het Zorgverzekering Informatie Centrum.

Overstapservice 

Als u overigens nog vóór 31 december 2011 een nieuwe zorgverzekeraar kiest, dan kunt u gebruik maken van de zogenaamde overstapservice. Dit houdt in dat uw nieuwe zorgverzekeraar dan uw oude zorgverzekering opzegt. Maak uw nieuwe zorgverzekeraar dan wel duidelijk dat u van deze overstapservice gebruik wilt maken.

Ingangsdatum zorgverzekering

De zorgverzekering gaat in op de dag waarop de zorgverzekeraar het verzoek om een zorgverzekering te sluiten ontvangt. Dit is dus niet de dag waarop u het aanvraagformulier invult. Als u voor 1 februari 2012 een nieuwe zorgverzekering sluit, dan gaat deze nog met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012.

Einde van de zorgverzekering

De zorgverzekering kan vanwege een aantal redenen eindigen. De beëindiging kan op uw initiatief plaatsvinden, maar onder bepaalde voorwaarden ook op initiatief van de verzekeraar. In speciale gevallen eindigt de verzekering automatisch.

De zorgverzekering kan eindigen als er niet langer voldaan is aan de wettelijke eisen van de zorgverzekering. Denk hierbij aan de situatie dat:

  • De zorgverzekeraar zijn vergunning om zorgverzekeringen aan te bieden verliest
  • U buiten het werkgebied van de zorgverzekeraar komt te wonen
  • U overlijdt
  • Uw verzekeringsplicht eindigt (u gaat in het buitenland wonen)

Uw zorgverzekeraar kan de aanvullende verzekering opzeggen of ontbinden als u zich niet aan de voorwaarden houdt van de verzekering (dat geldt dus niet voor de basisverzekering, deze kan niet worden opgezegd). Deze voorwaarden staan in uw polis.

De voornaamste reden voor opzegging is het niet (volledig) betalen van de premie. Andere redenen zijn: misdragen tegenover het personeel van de zorgverzekeraar of het verstrekken van verkeerde informatie dan wel het achterhouden van relevante informatie (fraude).

Voordat de verzekeraar tot beëindiging vanwege premieachterstand overgaat, moet hij u nog wel een termijn van 14 dagen bieden waarbinnen u alsnog aan uw betalingsverplichting kunt voldoen.

Beëindiging van de verzekering zal vervolgens overigens niet met terugwerkende kracht plaatsvinden. De zorgkosten die u heeft gemaakt tot aan het moment opzeggen, krijgt u nog normaal vergoed.

Als u zelf uw verzekering wilt opzeggen omdat u bijvoorbeeld ergens anders een nieuwe zorgverzekering wilt afsluiten, moet u opzeggen vóór 31 december met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar. U kunt overigens de zorgverzekering niet opzeggen als u een premieachterstand heeft.

Incassomaatregelen

Als uw aanvullende verzekering wordt beëindigd vanwege premieachterstand, blijft uw basisverzekering wel gewoon doorlopen. Uw zorgverzekeraar mag u dus niet uitschrijven. U blijft recht op zorg houden.

Wel heeft het voor u de volgende gevolgen:

  • Uw zorgverzekeraar zal incassomaatregelen treffen, dat betekent dat u te maken krijgt met (hoge) extra kosten en uiteindelijk beslag op uw inkomen en bezittingen;
  • U mag niet overstappen naar een andere verzekering.

Per 1 maart 2009 gelden nieuwe regels:

  • Bij twee maanden achterstand wordt een betalingsregeling aangeboden.
  • Bij zes maanden achterstand moet u dertig procent extra premie en bijkomende kosten betalen. Verder wordt u aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Het CVZ legt vanaf de zevende maand dat u niet betaalt, een premie per maand op van 130 procent van de nominale premie. De premie wordt ingehouden op uw inkomen en ook op eventuele toeslagen waar u recht op heeft, zoals de zorgtoeslag. Ook kan eerder beslag worden gelegd op andere inkomstenbronnen, uw vermogen en bezittingen zoals uw eigen huis, uw auto of caravan.

Voordat u weer de normale premie mag betalen moet u eerst uw schuld van zes maandpremies en bijkomende kosten (ongeveer duizend euro) via het CVZ betalen aan uw zorgverzekeraar.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar

U kunt elk jaar per 1 januari van zorgverzekeraar wisselen. Ook voor 2012 is dat het geval. Vóór eind november 2011 ontvangt u van uw huidige zorgverzekeraar de nieuwe polisvoorwaarden en de nieuwe premie voor 2012. Wanneer u helemaal niets doet blijft u gewoon verzekerd. U accepteert de polis dan automatisch.

Als u wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar, moet u vóór 1 januari 2012 opzeggen. Let op: uw opzegging moet ook daadwerkelijk vóór 1 januari 2012 bij uw huidige zorgverzekeraar ontvangen zijn. Houd er dus rekening mee dat de postbezorging door de feestdagen aan het einde van het jaar vertraagd kan zijn.

Als u heeft opgezegd kunt u tot 1 februari 2012 bij een nieuwe zorgverzekeraar een verzekering sluiten. Uw verzekering gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven