fbpx
Ga naar content

Zorgverzekering en eigen risico

Met ingang van 1 januari 2013 kent de Zorgverzekeringswet (Zvw) een verplicht eigen risico van 350 euro per kalenderjaar voor iedere verzekerde van 18 jaar of ouder. Het verplicht eigen risico is een bedrag dat u zelf moet betalen voor zorgvormen uit de basisverzekering, met uitzondering van:

  • zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar
  • bezoek aan de huisarts. U kunt zo vaak als u wilt naar de huisarts zonder dat u hier een eigen risico voor hoeft te betalen. Maar op de zorg die de huisarts voorschrijft, zoals medicijnen en laboratoriumonderzoeken is het eigen risico wel van toepassing.
  • zorg in verband met zwangerschap, verloskundige zorg en kraamzorg
  • vrijwel alle tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar
  • zorg die vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering, bijvoorbeeld de tandarts of fysiotherapeut
  • eigen bijdragen die u voor bepaalde medische zorg moet betalen. Maar de resterende kosten van die zorg tellen wel weer mee voor het verplichte eigen risico.

Vrijwillig hoger eigen risico

U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Dat levert u een premiebesparing op. U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro bovenop het verplichte eigen risico van 350 euro. U kunt bij elke zorgverzekeraar informeren hoe hoog uw premiekorting wordt bij elk door u gekozen eigen risico.

Omdat voor de verzekering van personen jonger dan achttien jaar geen premie betaald hoeft te worden, is voor hen geen korting op de premie mogelijk. Om die reden kunt u voor uw kinderen dus niet kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Ook kunt u geen eigen risico voor uw hele gezin afspreken. Het eigen risico geldt steeds per persoon.

Het aanbieden en accepteren van een vrijwillig eigen risico is voor zowel de zorgverzekeraar als voor u een vrijwillige keuze. De zorgverzekeraar hoeft het niet aan te bieden en u hoeft er niet voor te kiezen. Wel is elke zorgverzekeraar verplicht altijd een verzekering aanbieden waarbij er geen sprake is van een vrijwillig eigen risico.

Verrekenen van eigen risico met zorgkosten

Als u zorgkosten maakt, dan tellen deze kosten eerst mee voor het verplicht eigen risico en pas daarna voor een eventueel vrijwillig gekozen hoger eigen risico. Alleen kosten die niet meetellen voor het verplicht eigen risico, zoals een huisartsconsult, tellen direct mee voor een eventueel vrijwillig (hoger) eigen risico.

Bij een zorgvorm uit de basisverzekering met een eigen bijdrage moet eerst de eigen bijdrage worden voldaan. Alleen de resterende kosten van die zorg tellen vervolgens mee voor het verplicht eigen risico.

Een voorbeeld.

U maakt in 2011 gebruik van ziekenvervoer. De kosten bedragen 170 euro. De eigen bijdrage voor deze specifieke zorg bedraagt 95 euro. U moet die eigen bijdrage dan eerst voldoen. De resterende kosten van 70 euro komen ten laste van het verplicht eigen risico. U moet dus de volledige 165 euro zelf betalen. Aan verplicht eigen risico blijft dan nog een bedrag over van 170 – 70 = 100 euro.

Een ander voorbeeld.

Uw verplichte eigen risico bedraagt 350 euro. Daarnaast heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico van 200 euro. U maakt in 2013 van zorg gebruik voor een totaalbedrag van 700 euro. U betaalt dan uw volledige eigen risico: 350 euro, plus het vrijwillig eigen risico van 200. In totaal dus 550 euro. De zorgverzekeraar zal 150 euro (700 – 550) voor zijn rekening nemen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven