fbpx
Ga naar content

Hoeveel premie moet ik voor mijn zorgverzekering betalen?

Voor een zorgverzekering moet worden betaald. Iedereen die ouder dan 18 jaar is, moet maandelijks premie betalen voor zijn of haar zorgverzekering.

Er zijn twee soorten premies:

 • De nominale premie (voor iedereen ouder dan 18 jaar)
 • De inkomensafhankelijke premie (voor iedereen die een inkomen heeft, dus ook jongeren dan 18 jaar)

Nominale premie

De nominale premie varieert afhankelijk van de zorgverzekeraar grofweg tussen de 1.100 en 1.300 euro.

Inkomensafhankelijke premie

Deze bijdrage is dus verschuldigd over uw inkomen. Het gaat dan om:

 • loon
 • uitkeringen die periodiek (meestal maandelijks) worden betaald, zoals een WW-uitkering
 • winst en freelance inkomsten

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend over uw inkomen tot de inkomensgrens. Deze wisselt elk jaar en bedraagt in 2011 33.427 euro. De bijdrage bedraagt in 2011 in deze gevallen 7,75% van het inkomen en wordt geheven door de belastingdienst. Dat gebeurt in alle gevallen, dus ook als u geen zorgverzekering hebt.

Daardoor heeft de inkomensafhankelijke bijdrage een maximale hoogte van 2.590 euro. U ontvangt voor deze bijdrage een vergoeding van uw werkgever of uitkerende instantie. Het kan ook zijn dat u inkomsten heeft maar dat uw werkgever of uitkerende instantie u geen vergoeding hoeft te betalen.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 • een aanvullend pensioen
 • een uitkering voor vervroegd uittreden (niet altijd)
 • inkomsten van zelfstandigen en freelancers
 • een stamrechtuitkering
 • alimentatie (tenzij er een aanvullende bijstandsuitkering wordt betaald)

In dat geval krijgt u ook geen vergoeding maar is de premie die u moet betalen ook lager. In 2011 bedraagt de premie 5,56%. U krijgt daarvoor een aanslag van de belastingdienst.

Verschillende inkomsten

Als u verschillende inkomsten hebt, u hebt bijvoorbeeld twee banen of een AOW en een aanvullend pensioen, dan betaalt u de inkomensafhankelijke bijdrage over alle inkomsten. Het gevolg daarvan kan zijn dat u teveel inkomensafhankelijke bijdrage betaalt. De Belastingdienst betaalt automatisch aan het einde van het kalenderjaar de teveel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage terug. Bent u in loondienst, dan zal de Belastingdienst aan de werkgever terugbetalen, zij verrekenen dat dan weer met uw loon.

Voorbeeld:

Jelle heeft twee banen. Bij de ene werkgever verdient hij 30.000 euro en bij de ander 20.000 euro. De inkomensafhankelijke premie is in zijn geval 7,75% over 33.427 = 2.590 euro. Stel dat beide werkgevers de volledige inkomensafhankelijke bijdrage vergoeden, dan betalen zij teveel inkomensafhankelijke bijdrage. In totaal 2.325 euro + 1.550 euro = 3.675 euro. Dat is dus 1.080 euro teveel.

De belastingdienst betaalt de ene werkgever dan 3/5 (= 648 euro) en de andere werkgever 2/5 (= 432 euro) deel van de teveel betaalde bijdrage terug. Vervolgens betaalt de werkgever Jelle weer.

Verschillende percentages

Bij meerdere inkomens berekent de belastingdienst eerst het hoogste percentage over het bijbehorende inkomen. Als dat inkomen lager is dan de inkomensgrens, dan wordt vervolgens de bijdrage berekend over het resterende bedrag van uw volgende inkomen.

Uitzonderingen:

In de volgende gevallen is de inkomensafhankelijke bijdrage vastgesteld op nul procent:

 • Als u al alimentatie ontving op 1 januari 2006. Deze moet wel rechtstreeks betaalt worden door uw ex-partner. Dit is een overgangsregeling van elf jaar;
 • De onderhoudsbijdrage voor uw kind.

Geen inkomsten? Geen inkomensafhankelijke bijdrage

Als u geen inkomsten hebt hoeft de bijdrage ook niet te betalen. Eventuele inkomsten uit vermogen zoals rente, dividend of een lijfrente worden niet aangemerkt als inkomsten. U hoeft in dat geval de inkomensafhankelijke bijdrage niet te betalen.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven