fbpx
Ga naar content

Zorgverzekering is verplicht

Iedereen die in Nederland woont of hier loonbelasting betaalt is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Aan de andere kant is een zorgverzekeraar ook verplicht om u als verzekerde te accepteren als u zich aanmeldt (de zogenaamde acceptatieplicht).

De verzekeraar mag u dus niet weigeren vanwege uw leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand. Ook mag de hoogte van de verzekeringspremie niet afhankelijk zijn van deze factoren.

Ouders moeten minderjarige kinderen verplicht verzekeren

Voor minderjarige kinderen zijn de ouders verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Een zorgverzekeraar mag niet eisen dat alle gezinsleden zich aanmelden bij dezelfde verzekeraar. De zorgverzekering is een individuele verzekering.

Verzekeringsplicht en buitenland

Ook als u niet in Nederland woont maar u wel verzekeringsplichtig bent, omdat u bijvoorbeeld grensarbeider bent (u woont in Duitsland of België maar werkt in Nederland) is de zorgverzekeraar verplicht om u te accepteren.

Dat geldt overigens niet voor uw gezinsleden. Zij zijn op grond van het Europees verdrag verzekerd in het woonland. Wilt u hen toch meeverzekeren op uw Nederlandse zorgpolis, vraag dan bij de zorgverzekeraar van uw keuze naar een zogenaamde buitelandpolis.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven