fbpx
Ga naar content

Wat regelt de Zorgverzekeringswet (Zvw)?

Op 1 januari 2006 is de oude Ziekenfondswet vervangen en de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd. Daarmee is er een eind gekomen aan het onderscheid tussen mensen die verzekerd waren op basis van de Ziekenfondswet en de zogenaamd particulier verzekerden. Nu is er één verzekering tegen ziektekosten voor alle ingezetenen van Nederland.

De Zvw wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. De verzekering op basis van de Zvw komt tot stand door het sluiten van een verzekeringsovereenkomst tussen de u en een verzekeraar. Het is dus geen sociale verzekering meer, maar een privaatrechtelijke schadeverzekering. De overheid heeft hier bewust voor gekozen met als doel meer concurrentie tussen de onderlinge zorgverzekeraars. Deze concurrentie moet ertoe leiden dat de zorg zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk plaatsvindt.

Een belangrijke rol in het systeem van de zorgverzekeringen speelt het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Deze instantie moet ervoor zorgen dat iedereen zich voor een betaalbaar basispakket kan verzekeren. U moet met dit basispakket toegang hebben tot de noodzakelijke gezondheidszorg. Daarmee waarborgt het CVZ dat iedereen van zorg is verzekerd.

Het CVZ let er bijvoorbeeld op dat in het basispakket alle noodzakelijk zorg zit en dat iedereen hiervan op de hoogte is. Dit basispakket is dus bij elke zorgverzekeraar precies hetzelfde.

Het CVZ is een onafhankelijke instantie.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven