fbpx
Ga naar content

Wat kan ik doen als ik een klacht of geschil met een zorgverzekeraar heb?

Als u een klacht over uw zorgverzekeraar heeft of er speelt een conflict, dan is het vaak verstandig om eerst te proberen er samen met uw verzekeraar uit te komen. Elke verzekeraar heeft wel een speciale afdeling of medewerker die belast is met het afhandelen van klachten.

Als u vindt dat uw klacht niet naar behoren wordt opgelost, kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) of kunt u besluiten de rechter in te schakelen.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is een onafhankelijke instantie waar u bijvoorbeeld terecht kunt als:

  • U vindt dat bepaald zorgkosten ten onrechte niet betaald worden
  • U vindt dat de zorgverzekeraar ten onrechte uw verzekering beëindigd heeft
  • U vindt dat de zorgverzekeraar een verkeerde premie berekend heeft

U kunt bij het SKGZ een schriftelijke klacht indienen door middel van een brief of het speciale klachtenformulier. Het SKGZ zal in eerste instantie proberen om uw klacht of probleem op te lossen door middel van bemiddeling. Hiervoor schakelt het SKGZ de Ombudsman Zorgverzekeringen in.

Als het probleem via bemiddeling niet kan worden opgelost, kunt u de klacht laten behandelen door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. U moet hiervoor wel 37 euro betalen.

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen zal uw klacht onderzoeken. Mogelijk wordt u en de zorgverzekeraar gevraagd om de standpunten mondeling toe te lichten.

Deze commissie komt vervolgens met een zogenaamd bindend advies. Dat betekent dat het advies voor u en de zorgverzekeraar in principe opgevolgd moet worden. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u over dit advies nog klagen bij een rechter.

De rechter inschakelen

U kunt ook besluiten om een gerechtelijke procedure te starten en een rechter in te schakelen. Omdat deze rechtsgang vaak langer duurt dan de klachtenprocedure bij de SKGZ, worden met name de ‘zwaardere’ geschillen aan de rechter voorgelegd.

Laat u goed juridisch informeren over de kansen, risico’s en kosten van een dergelijke procedure.

College voor Zorgverzekeringen

Als u het niet eens bent met een door uw zorgverzekeraar opgelegde boete (omdat u zich te laat verzekerd heeft), moet u binnen zes weken bezwaar maken. U doet dit bij het College voor Zorgverzekeringen. Dit college neemt dan een beslissing op uw bezwaarschrift. Bent u het met deze beslissing niet eens, dan kunt u binnen zes weken daarna in beroep gaan bij de rechtbank.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven